Documenten

Fietstellingen

In het document ‘Dataformaat Fietstellingen v3.2 documentatie (2021.01.04).pdf’, een uitgave van NDW en CROW-Fietsberaad in het kader van de Tour de Force, wordt een uniform dataformaat voor fietstellingen in Nederland beschreven. Met behulp van dit dataformaat worden overheden en andere partijen in staat gesteld fietstellingen zo uit te vragen dat de geleverde bestanden uitwisselbaar en gebruikte definities eenduidig worden, zonder daarbij de vrijheid met betrekking tot telmethodes, kwaliteitseisen, classificatie of periodes te beperken.
Tellingen opgeslagen in dit dataformaat kunnen worden uitgewisseld met andere partijen, zowel rechtstreeks als ook via het NDW. Omdat het document wellicht wat abstract is zijn er concrete voorbeelden van de tellingenbestanden bijgevoegd.

Dataformaat Fietstellingen v3.2 documentatie (2021.01.04).pdf

XSD Fietstellingen v3.2

Dataformaat MDP voorbeeld

Dataformaat MST voorbeeld

Voorbeeld Excel macro fietstellingen light

VILD-locatiereferentie

VILD staat voor VerkeersInformatie LocatieDatabase. De VILD wordt meerdere keren per jaar geactualiseerd.
De VILD6.6.A is op 20 april 2022 actief geworden. Communicatie daarover is gedaan vanuit de servicedesk van NDW.
Op 21 september 2022 zal de VILD6.7.A in productie worden genomen. Zie de download-link hieronder.

Wilt u ook via de mail op de hoogte gehouden worden m.b.t. VILD-updates? Stuur dan een berichtje aan de servicedesk van NDW met het verzoek opgenomen te worden op de verzendlijst voor de VILD.

Technisch Handboek VILD 6

De VILD6.6.A is op 20 april 2022 actief geworden: VILD6.6.A.zip

De VILD6.7.A zal op 21 september 2022 in gebruik worden genomen: VILD6.7.A_V2.0.zip

RVM Netwerk

Informatie over het Regionaal Verkeersmanagement (RVM) netwerk. De kaart is geactualiseerd in juli 2022.

kaart RVM2.8.pdf

Toelichting netwerken in GIS bestanden 2022.pdf

RVM2.8 WGS84.zip Shapefiles

Definitie RVM netwerk (2013-09).pdf