Documenten

Fietstellingen

Dit document beschrijft een uniform dataformaat voor fietstellingen in Nederland. Met behulp van dit dataformaat worden overheden en andere partijen in staat gesteld fietstellingen zo uit te vragen dat de geleverde bestanden uitwisselbaar en gebruikte definities eenduidig worden, zonder daarbij de vrijheid met betrekking tot telmethodes, kwaliteitseisen, classificatie of periodes te beperken. Tellingen opgeslagen in dit dataformaat kunnen worden uitgewisseld met andere partijen, zowel rechtstreeks als ook via het NDW. Uitgave van NDW en CROW-Fietsberaad in het kader van de Tour de Force.

Dataformaat fietstellingen v3.1.pdf

Voorbeeld Excel macro fietstellingen light

VILD-locatiereferentie

VILD staat voor VerkeersInformatieLocatieDatabase. De VILD wordt regelmatig geactualiseerd. Eind 2019 is ook het Technisch Handboek VILD volledig vernieuwd. In augustus is de daarbij horende VILD 6.0 A gelanceerd. Deze VILD6.0.A zal NIET in productie worden genomen, maar dient alleen gebruikt te worden om te kunnen testen of applicaties om kunnen gaan met deze nieuwe VILD. Deze VILD6.0.A bevat geen wijzigingen ten opzichte van de huidige VILD5.21.A, alleen wijzigingen op basis van het nieuwe Technische Handboek VILD 6 zijn doorgevoerd. De eerste VILD6 die in productie genomen wordt is VILD6.1.A, waarvan de vrijgave eind oktober 2020 is gepland.

VILD5.2ATechnischHandboek2008.pdf

VILD520A.zip

VILD521A.zip

Technisch Handboek VILD 6

VILD6.0.A.zip

RVM Netwerk

Informatie over het Regionaal Verkeersmanagement (RVM) netwerk. De kaart is geactualiseerd in juni 2020.

kaart RVM2.6.pdf

Toelichting netwerken in GIS bestanden 2020.pdf

RVM2.6 WGS84.zip Shapefiles

Definitie RVM netwerk (2013-09).pdf

Instructie verzenden SMS-berichten Wegwerkzaamheden

De instructie bestaat uit procesbeschrijvingen voor het verzenden van SMS berichten bij de start en het eindigen van werkzaamheden/verkeersmaatregelen. De instructie is in maart 2019 aangepast.

SMS instructiedocument v1.5.pdf