Elementen measurementSiteLocation in geval van ItineraryByIndexedLocations

Elementen measurementSiteLocation in geval van ItineraryByIndexedLocations


Element measurementSiteLocation

Bij een meetlocatie wordt de exacte locatie van de meetlocatie beschreven in het element measurementSiteLocation. Het element measurementSiteLocation is een specificatie van de baseclass GroupOfLocations. Met behulp van het attribuut xsi:type wordt het exacte type aangeduid.

../../../_images/element_measurementsitelocation.png

Notitie

Het Nederlandse profiel DATEX II schrijft voor dat dit voor meetlocaties waar intensiteit en/of snelheid gemeten wordt altijd een afgeleide van het type Point is, en dat voor meetlocaties waar reistijden gemeten dit altijd van het type ItineraryByIndexedLocations is.

Attributen

measurementSiteLocation.xsi:type

Type: Verplicht Domein
String Ja Zie notitie hierboven

ItineraryByIndexedLocations als measurementSiteLocation


De structuur van het element measurementSiteLocation voor meetlocaties (meetvakken) waar reistijd wordt gemeten is als volgt:

../../../_images/element_measurementsitelocation.png

Het element bevat verplicht één enkel subelement, te weten locationContainedInItinerary, dat meerdere keren voor mag komen.

Element locationContainedInItinerary

Het element locationContainedInItinerary wordt gebruikt om een geordende lijst van locaties op te kunnen nemen. Het element locationContainedInItinerary wordt met het attribuut xsi-type gespecialiseerd naar een Point of een Linear. De ordering wordt vastgelegd met behulp van het verplichte attribuut index. Hierbij wordt begonnen met index waarde 0 waarna opvolgend doorgenummerd wordt.

Type: Verplicht Domein
NVT Ja NVT

Attributen

xsi:type

Type: Verplicht Domein
String Ja
Linear
Point

index

Een binnen de itinerary uniek en aaneengesloten volgnummer. Hierbij wordt begonnen met de waarde 0.

Type: Verplicht Domein
Integer Ja >=0

Subelementen van Element locationContainedInItinerary

Element location

Het element location beschrijft het bij de index horende gedeelte van het meetvak. Dit element is altijd van het type Linear, en bestaat uit de volgende elementen: locationForDisplay, linearExtension, supplementaryPositionalDescription en alertCLinear.

De structuur van het element location is als volgt:

../../../_images/specialisatie_groupoflocations_linear.png
Type: Verplicht Domein
NVT Nee NVT

Attributen

location.xsi:type

Type: Verplicht Domein
String Ja Linear

Subelementen van Element location

Element locationForDisplay

Dit element geeft het punt weer aan de hand van coördinaten op basis van het WGS84 systeem. Het World Geodetic System 1984 (WGS 84) is het coördinatenreferentiesysteem voor de aarde WGS 84 is ontworpen voor gps. WGS 84 wordt standaard gebruikt door gps-ontvangers (hoewel ook andere coördinatenreferentiesystemen kunnen worden ingesteld). Daardoor is WGS 84 een van de meest gebruikte wereldwijde coördinatenreferentiesystemen.

Het element locationForDisplay heeft twee verplichte elementen: latitude en longitude.

Type: Verplicht Domein
nvt Nee nvt

Subelementen van element locationForDisplay

Element latitude

Latitude in decimalen volgens het WGS84 systeem.

Type: Verplicht Domein
Float Ja >= -90, <= 90

Element longitude

Longtitude in decimalen volgens het WSG84 systeem.

Type: Verplicht Domein
Float Ja >= -180, <= 180

Element linearExtension

Het element linearExtension bevat de elementen de openlrExtendedLinear en linearByCoordinatesExtension.

Type: Verplicht Domein
nvt Ja nvt

Subelementen van element linearExtension

Element openlrExtendedLinear

Het element openlrExtendedLinear wordt gebruikt om het meetvak te coderen volgende de OpenLR standaard. Het element bevat het verplichte element firstDirection.

Type: Verplicht Domein
nvt Nee nvt

Notitie

Een overzicht van de subelementen van het element openlrExtendedLinear is hier te vinden.


Element linearByCoordinatesExtension

Dit verplichte element beschrijft de begin- en eindcoordinaten van de locatie. Het element bestaat uit twee verplichte elementen linearCoordinatesStartPoint en linearCoordinatesEndPoint.

Notitie

Binnen het Nederlandse profiel DATEX II is afgesproken dat de coördinaten die opgegeven worden in de onderliggen elementen overeen dienen te komen met de werkelijke start- en eindcoördinaten van het deel van de locatie.

Type: Verplicht Domein
nvt Ja nvt

Subelementen van het element linearByCoordinatesExtension

Element linearCoordinatesStartPoint

Dit element beschrijft de startcoördinaten van de locatie en bestaat zelf uit twee verplichte elementen, namelijk longitude en latitude.

Type: Verplicht Domein
nvt Ja nvt

Element linearCoordinatesEndPoint

Dit element beschrijft de eindcoördinaten van de locatie en bestaat zelf uit twee verplichte elementen, namelijk longitude en latitude.

Type: Verplicht Domein
nvt Ja nvt

Notitie

De elementen latitude en longitude zijn als subelementen van het element locationForDisplay al eerder op deze pagina beschreven.

Element supplementaryPositionalDescription

Het element supplementaryPositionalDescription beschrijft aanvullende locatie informatie. Het element bestaat uit één (of meer) verplicht(e) element(en) affectedCarriagewayAndLanes:

../../../_images/element_supplementarypositionaldescription.png
Type: Verplicht Domein
nvt Nee nvt

Subelementen van element supplementaryPositionalDescription

Element affectedCarriagewayAndLanes

Het element affectedCarriagewayAndLanes bestaat voor punt locaties uit 2 subelementen: carriageway en lane.

Subelementen affectedCarriagewayAndLanes

Element carriageway

In dit element wordt informatie opgenomen over de specifieke baan waarop de meetlocatie betrekking heeft. Dit element is verplicht als de waarde ongelijk is aan “mainCarriageway”. Zie ook de volgende voorbeelden:

<link naar voorbeeld Aanvullende locatie informatie>

<link naar Voorbeeld Aanvullende locatie informatie voor meetvakken>

Notitie

De waarde ‘slipRoads’ wordt alleen gebruikt voor berichten als: “het is glad op op-en afritten”.

Type: Verplicht Domein
CarriagewayEnum
Ja indien waarde ongelijk is
aan “mainCarriageway”
connectingCarriageway
entrySlipRoad
exitSlipRoad
mainCarriageway
parallelCarriageway
Element lane

Dit optionele element beschrijft de rijstrook waar de gegevens betrekking op hebben. Dit element mag meerdere keren voorkomen.

Type: Verplicht Domein
LaneEnum Nee
allLanesCompleteCarriageway
busLane
centralReservation
emergencyLane
hardShoulder
lane1
lane2
lane3
lane4
lane5
lane6
lane7
lane8
lane9
rushHourLane
tidalFlowLane

Element alertCLinear

Het element alertCLinear wordt gebruikt om de locatie te beschrijven op basis van VILD. Het element kan van het type AlertCMethod2Linear of AlertCMethod4Linear zijn. Deze specialisatie wordt aangegevens middels het attribuut xsi-type.

Type: Verplicht Domein
nvt Ja nvt

Attributen

xsi:type

Type: Verplicht Domein
String Ja AlertCMethod2Linear, AlertCMethod4Linear