Meetlocatietabel

Meetlocatietabel

Algemeen

Het configuratiebestand voor de AVG (MeasurementSiteTablePublication) bevat voor alle locaties waar gemeten wordt de volgende informatie:

 • Meetlocatie configuratie
 • Meetlocatie locatiereferentie

Op deze pagina wordt de inhoud van het bestand toegelicht. Voor meer inhoudelijke informatie over meetpunten klik hier. Voor meer inhoudelijke informatie over meetvakken klik hier.

Algemene elementen MeasurementSiteTablePublication

De MeasurementSiteTablePublication maakt gebruik van de Datex II d2LogicalModel.

Element Toelichting
exchange Het element wordt gebruikt om gegevens gerelateerd aan de levering uit te wisselen
supplierIdentification beschrijft de versturende/aanleverende partij
<d2LogicalModel xmlns="http://datex2.eu/schema/2/2_0" modelBaseVersion="2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <exchange>
    <supplierIdentification>
      <country>nl</country>
      <nationalIdentifier>NLNDW</nationalIdentifier>
    </supplierIdentification>
  </exchange>
  <payloadPublication xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="MeasurementSiteTablePublication" lang="nl">
    <publicationTime>2017-09-01T11:00:00.000Z</publicationTime>
    <publicationCreator>
      <country>nl</country>
      <nationalIdentifier>NLNDW</nationalIdentifier>
    </publicationCreator>
    <headerInformation>
      <confidentiality>noRestriction</confidentiality>
      <informationStatus>real</informationStatus>
    </headerInformation>
    <measurementSiteTable id="NDW01_MT" version="939">
    ..
    </measurementSiteTable>
  </payloadPublication>
</d2LogicalModel>

In het bovenstaande voorbeeld is met het attribuut xsi:type van de PayloadPublication aangegeven dat gebruik is gemaakt van de specialisatie “MeasurementSiteTablePublication”. Daarnaast zijn de volgende elementen gebruikt waarmee extra informatie over de gegevenslevering wordt verstrekt .

Element Toelichting
payloadPublication Element bevat de daadwerkelijke levering van gegevens
publicationTime Datum en tijd waarop de payloadPublication is gemaakt
publicationCreator Partij die publicatie samenstelt
country Land van de samenstellende partij
nationalIdentifier Identificatie samenstellende partij
measurementSiteTableReference Verwijzing naar de measurementSiteTable
headerInformation Geeft status en vertrouwelijkheidsinformatie
> confidentiality Vertrouwelijkheid van de geleverde informatie
> informationStatus Status van de geleverde informatie
measurementSiteTable Unieke identificatie van de measurementSiteTable

Elementen measurementSiteRecord

De measurementSiteTable bestaat uit measurementSiteRecords. Hierin zijn de daadwerkelijk meetconfiguraties en locaties terug te vinden. We beginnen met het configuratie gedeelte van de measurementSiteRecord.

<measurementSiteRecord id="VID01_VID005413" version="25">
  <measurementSiteRecordVersionTime>2017-07-15T11:52:00Z</measurementSiteRecordVersionTime>
  <computationMethod>movingAverageOfSamples</computationMethod>
  <measurementEquipmentTypeUsed>
    <values>
      <value lang="nl">bluetooth</value>
    </values>
  </measurementEquipmentTypeUsed>
  <measurementSiteName>
    <values>
      <value lang="nl">ndw162 - A73: Grubbenvorst</value>
    </values>
  </measurementSiteName>
  <measurementSiteNumberOfLanes>1</measurementSiteNumberOfLanes>
  <measurementSpecificCharacteristics index="1">
    <measurementSpecificCharacteristics>
      <accuracy>95</accuracy>
      <period>60</period>
      <specificLane>allLanesCompleteCarriageway</specificLane>
      <specificMeasurementValueType>travelTimeInformation</specificMeasurementValueType>
      <specificVehicleCharacteristics>
        <vehicleType>anyVehicle</vehicleType>
      </specificVehicleCharacteristics>
    </measurementSpecificCharacteristics>
  </measurementSpecificCharacteristics>
  ..
 </measurementSiteRecord>
Element Toelichting
measurementSiteRecord Het element bevat een exacte beschrijving van één meetlocatie.
measurementSiteRecordVersionTime Datum en tijd waarop het record een update kreeg
computationMethod De standaard rekenmethode die gebruikt wordt voor de waardes
measurementEquipmentReference Referentie naar apparatuur in eigen termen
measurementEquipmentTypeUsed Type apparatuur meetlocatie
measurementSiteName De naam (mogelijk in meerdere talen) voor de meetlocatie
measurementSiteNumberOfLanes Het totaal aantal rijstroken waarover de meetlocatie waardes levert
measurementSide Rijrichting van het verkeer waarvoor de meetlocatie gegevens levert
measurementSiteRecordExtended Uitbreiding meetlocatie eigenschappen tbv wachtrijinformatie
measurementSpecificCharacteristics Beschrijft een meetpunt-gegevenstype-voertuigcategorie–trio
accuracy Nauwkeurigheid meetpunten in procenten
period Dit is de duur van de meetperiode in seconden
specificLane Specificeert de rijstrook voor de locatie
specificMeasurementValueType Het type meting dat op de meetlocatie wordt uitgevoerd
specificVehicleCharacteristics Beschrijft voertuigen waar de meetwaarde betrekking op heeft
vehicleType Het type voertuig
lengthCharacteristic Onder- en/of bovengrens van een voertuigcategorie
comparisonOperator Gebruikte operator in de vergelijking vd voertuiglengte
vehicleLength lengte van het voertuig in meters
measurementSpecificCharacteristicsExtended wachtrij karakteristieken
MeasurementForecastTimeCharacteristic Hierin wordt de tijd tot de aanvang van het prognose interval aangegeven
timeToForecastPeriodStart Aantal seconden vanaf het begin van de meetperiode tot de aanvang van de predictieperiode
QueueCharacteristics Hierin worden wachtrij karakteristieken weergegeven
queueType Wachtrijtype
queueDetectionMethod Wijze waarop de lengte van de wachtrij wordt bepaald
MeasurementSiteCharacteristicsForIntersectionData Geeft informatie over de verkeersstroom kenmerken van de betreffende wachtrijindex
trafficLightSignalGroup Signaalgroep(en) binnen de verkeerslichtconstellatie waar de informatie betrekking op heeft
specificLaneComposition Rijstrook waarop het gedefinieerde meetgegeven betrekking heeft
trafficSortingCharacteristics Voorsorteerdoel van de rijstroke(en) waarop wachtrij betrekking heeft

Elementen measurementSiteLocation (type ItineraryByIndexedLocations)

Het Nederlandse profiel DATEX II schrijft voor dat voor meetlocaties waar intensiteit en/of snelheid gemeten wordt altijd een afgeleide van het type Point is, en dat voor meetlocaties waar reistijden gemeten dit altijd van het type ItineraryByIndexedLocations is.

Het voorbeeld hieronder is van het type ItineraryByIndexedLocations. Een overzicht van de mogelijke elementen van dit xsi:type van het element measurementSiteLocation is onder het voorbeeld weergegeven.

Code voorbeeld van het type ItineraryByIndexedLocations.

Element Toelichting
measurementSiteLocation Beschrijving van de exacte locatie van de meetlocatie
locationContainedInItinerary Geordende lijst van locaties die samen het meetvak beschrijven met startwaarde van index
location Beschrijft het bij de index horende meetvak
locationForDisplay Beschrijft coördinaten die het beste gebruikt kunnen worden om op een kaart te presenteren
latitude Latitude in decimalen volgens het WGS84 systeem
longitude Longitude in decimalen volgens het WGS84 systeem
linearExtension Bevat codering meetvak op basis van OpenLR en begin- en eindcoördinaten van meetvak
openlrExtendedLinear Bevat codering meetvak op basis OpenLR standaard
linearByCoordinatesExtension Begin- en eindcoördinaten van het beschreven deel van het meetvak
linearCoordinatesStartPoint Beschrijft de startcoördinaten van het betreffende deel van het meetvak
linearCoordinatesEndPoint Beschrijft de eindcoördinaten van het betreffende deel van het meetvak
supplementaryPositionalDescription Beschrijft aanvullende locatie informatie van meetlocaties
affectedCarriagewayAndLanes Beschrijft de rijbaan of rijstrook waar de meetlocatie betrekking op heeft
carriageway Geeft informatie over de specifieke baan waarop de meetlocatie betrekking heeft
lengthAffected Informatie over lengte van het betreffende deel van het meetvak
alertCLinear Definieert de locatie van het deel van het meetvak aan de hand van de VILD locatietabel

Elementen measurementSiteLocation (type point)

Hieronder zijn de mogelijke elementen van het xsi:type point van het element measurementSiteLocation weergegeven.

Element Toelichting
measurementSiteLocation Beschrijving van de exacte locatie van de meetlocatie
locationForDisplay Beschrijft coördinaten die het beste gebruikt kunnen worden om op een kaart te presenteren
latitude Latitude in decimalen volgens het WGS84 systeem
longitude Longitude in decimalen volgens het WGS84 systeem
supplementaryPositionalDescription Beschrijft aanvullende locatie informatie van meetlocaties
affectedCarriagewayAndLanes Beschrijft de rijbaan of rijstrook waar de meetlocatie betrekking op heeft
carriageway Geeft informatie over de specifieke baan waarop de meetlocatie betrekking heeft
alertCPoint Definieert de locatie aan de hand van de VILD locatietabel
pointExtension (hoofdelement) Extensie om OpenLR locatie referentie op te nemen
pointExtension (subelement) Extensie om OpenLR locatie referentie op te nemen
openlrExtendedPoint Punt locatie in OpenLR