Elementen measurementSiteLocation in geval van Point

Elementen measurementSiteLocation in geval van Point


Element measurementSiteLocation

Bij een meetlocatie wordt de exacte locatie van de meetlocatie beschreven in het element measurementSiteLocation. Het element measurementSiteLocation is een specificatie van de baseclass GroupOfLocations. Met behulp van het attribuut xsi:type wordt het exacte type aangeduid.

../../../_images/element_measurementsitelocation.png

Notitie

Het Nederlandse profiel DATEX II schrijft voor dat dit voor meetlocaties waar intensiteit en/of snelheid gemeten wordt altijd een afgeleide van het type Point is, en dat voor meetlocaties waar reistijden gemeten dit altijd van het type ItineraryByIndexedLocations is.

Attributen

measurementSiteLocation.xsi:type

Type: Verplicht Domein
String Ja Zie notitie hierboven

Point als measurementSiteLocation

De structuur van het element measurementSiteLocation voor meetlocaties waar intensiteit en/of snelheid wordt gemeten is als volgt:

../../../_images/element_measurementsitelocationpoint.png

Element locationForDisplay

Dit element geeft het punt weer aan de hand van coördinaten op basis van het WGS84 systeem. Het World Geodetic System 1984 (WGS 84) is het coördinatenreferentiesysteem voor de aarde WGS 84 is ontworpen voor gps. WGS 84 wordt standaard gebruikt door gps-ontvangers (hoewel ook andere coördinatenreferentiesystemen kunnen worden ingesteld). Daardoor is WGS 84 een van de meest gebruikte wereldwijde coördinatenreferentiesystemen.

Het element locationForDisplay heeft twee verplichte elementen: latitude en longitude.

Type: Verplicht Domein
nvt Nee nvt

Subelementen van element locationForDisplay

Element latitude

Latitude in decimalen volgens het WGS84 systeem.

Type: Verplicht Domein
Float Ja >= -90, <= 90

Element longitude

Longtitude in decimalen volgens het WSG84 systeem.

Type: Verplicht Domein
Float Ja >= -180, <= 180

Element supplementaryPositionalDescription

Het element supplementaryPositionalDescription beschrijft aanvullende locatie informatie. Het element bestaat uit één (of meer) verplicht(e) element(en) affectedCarriagewayAndLanes:

../../../_images/element_supplementarypositionaldescription.png
Type: Verplicht Domein
nvt Nee nvt

Subelementen van element supplementaryPositionalDescription

Element affectedCarriagewayAndLanes

Het element affectedCarriagewayAndLanes bestaat voor punt locaties uit 2 subelementen: carriageway en lane.

Subelementen affectedCarriagewayAndLanes

Element carriageway

In dit element wordt informatie opgenomen over de specifieke baan waarop de meetlocatie betrekking heeft. Dit element is verplicht als de waarde ongelijk is aan “mainCarriageway”. Zie ook de volgende voorbeelden:

<link naar voorbeeld Aanvullende locatie informatie>

<link naar Voorbeeld Aanvullende locatie informatie voor meetvakken>

Notitie

De waarde ‘slipRoads’ wordt alleen gebruikt voor berichten als: “het is glad op op-en afritten”.

Type: Verplicht Domein
CarriagewayEnum
Ja indien waarde ongelijk is
aan “mainCarriageway”
connectingCarriageway
entrySlipRoad
exitSlipRoad
mainCarriageway
parallelCarriageway
Element lane

Dit optionele element beschrijft de rijstrook waar de gegevens betrekking op hebben. Dit element mag meerdere keren voorkomen.

Type: Verplicht Domein
LaneEnum Nee
allLanesCompleteCarriageway
busLane
centralReservation
emergencyLane
hardShoulder
lane1
lane2
lane3
lane4
lane5
lane6
lane7
lane8
lane9
rushHourLane
tidalFlowLane

Element alertCPoint

Het element alertCPoint wordt gebruikt om de locatie te beschrijven op basis van VILD. Het element kan van het type AlertCMethod2Point of AlertCMethod4Point zijn. Deze specialisatie wordt aangegevens middels het attribuut xsi-type. De specialisaties bepalen de subelementen.

Type: Verplicht Domein
nvt Ja nvt

Attributen

xsi:type

Type: Verplicht Domein
String Ja AlertCMethod2Point

Element pointExtension (hoofdelement)

Het element pointExtension is een extensie om meer informatie op te nemen bij omleidingen. Het element bestaat uit twee subelement: pointExtension en openlrExtendedPoint.

Om verwarring te voorkomen wordt gesproken over het hoofd- en subelement bij pointExtension.

Type: Verplicht Domein
NVT Nee NVT

Het element pointExtension (hoofdelement) heeft het volgende subelement:

Element pointExtension (subelement)

Het element pointExtension bestaat weer uit één subelement: roadsideReferencePoint.

Om verwarring te voorkomen wordt bij pointExtension gesproken over het hoofd- en subelement bij pointExtension.

Type: Verplicht Domein
NVT Nee NVT

Het element pointExtension (subelement) kent het volgende subelement:

Element openlrExtendedPoint

Het element openlrExtendedPoint bestaat uit één verplicht element openlrPointLocationReference.

Type: Verplicht Domein
NVT Nee NVT

Notitie

Klik hier voor het verplichte element openlrPointLocationReference en de hierbij behorende subelementen.