Element MeasurementSpecificCharacteristicsExtended

Element MeasurementSpecificCharacteristicsExtended

Het element MeasurementSpecificCharacteristics is uitgebreid met een extensie om de wachtrij karakteristieken weer te geven. Deze extensie is opgenomen als MeasurementSpecificCharacteristicsExtended.

De structuur is als volgt:

../../../../_images/element_measurementspecificcharacteristicsextended.png

element_measurementspecificcharacteristicsextended.png

Het element bevat drie elementen: MeasurementForecastTimeCharacteristic, QueueCharacteristics en MeasurementSiteCharacteristicsForIntersectionData.

Element measurementForecastTimeCharacteristic

Het element MeasurementForecastTimeCharacteristic wordt gebruikt om de tijd tot de aanvang van het prognose interval aan te geven. Het element bevat één element: timeToForecastPeriodStart

Type: Verplicht Domein
NVT Nee NVT

Subelementen van Element measurementForecastTimeCharacteristic

Element timeToForecastPeriodStart

het aantal seconden vanaf de het begin van de meetperiode van het actuele meetgegeven tot de aanvang van de predictieperiode. In het element period wordt de duur van de predictie-periode aangegeven.

Dit element is verplicht en bevat de waarde 0 in geval het geleverde gegeven de actuele informatie bevat.

Type: Verplicht Domein
Seconds Ja >=0

Element QueueCharacteristics

het element QueueCharacteristics wordt gebruikt om wachtrij karakteristieken te kunnen weergeven. Het element bevat de elementen queueType en queueDetectionMethod.

Type: Verplicht Domein
NVT Nee NVT

Subelementen van Element queueCharacteristics

Element queueType

Het soort wachtrij wordt vastgelegd in het element queueType. De mogelijke soorten wachtrij zijn:

averageLengthInPeriod Gemiddelde in de tijdperiode
maximumLengthInPeriod Maximale lengte in de tijdperiode
instantaniousLengthAtEndOfPeriod Momentane lengte bij overgang naar nieuwe tijdperiode

Notitie

Het is mogelijk om meer dan één soort lengte voor één locatie te leveren (bv gemiddelde én maximum). Er dient minimaal 1 waarde opgenomen te worden.

Type: Verplicht Domein
QueueTypeEnum Ja Zie hierboven

Element queueDetectionMethod

Dit element beschrijft de wijze waarop de lengthe van de wachtrij word bepaald. Hiervoor geld het volgende domein:

measured Bij een gemeten wachtrij
estimated bij een o.b.v. een verkeerskundig algoritme geschatte wachtrij
calculated bij een o.b.v. een verkeerskundig algoritme berekende wachtrij (b.v. het aantal voertuigen maal voertuiglengte)
lengthExceeded bij een wachtrijlengte overschrijding bij bijvoorbeeld een filedetectielus

Notitie

Dit element dient minimaal 1 keer opgenomen te worden. Indien meerdere detectiemethoden door elkaar worden gebruikt, wordt het element herhaald.

Type: Verplicht Domein
queueDetectionMethodEnum Ja Zie hierboven

Element measurementSiteCharacteristicsForIntersectionData

Het element MeasurmentSiteCharacteristicsForIntersectionData geeft de informatie over de verkeersstroom kenmerken van de betreffende wachtrijindex in termen van 88 verkeerslichtsignaalgroep, betrokken rijstroken en mogelijke voorsorteer richtingen. Het element bevat drie elementen welke hieronder worden beschreven.

Type: Verplicht Domein
NVT Nee NVT

Subelementen van Element measurementSiteCharacteristicsForIntersectionData

Element trafficLightSignalGroup

Het element specificLaneComposition wordt hier alleen gebruikt indien er binnen één meetlocatie meerdere meetgegevens worden geleverd die onderscheidend zijn doordat ze o.a. op verschillende (samenstellingen van) signaalgroepen betrekking hebben.

Notitie

Indien meerdere signaalgroepen van toepassing zijn, wordt dit element herhaald.

Type: Verplicht Domein
string Nee NVT

Element specificLaneComposition

Het element specificLaneComposition wordt alleen gebruikt indien er binnen één meetlocatie meerdere meetgegevens worden geleverd die onderscheidend zijn doordat ze o.a. op verschillende (samenstellingen van) rijstrook betrekking hebben. Indien meetgegeven op meerdere rijstroken van toepassing is, wordt dit element herhaald.

Notitie

Bij wachtrijen is het gebruik van het element specificLane niet toegestaan.

Type: Verplicht Domein
LaneEnum Nee
allLanesCompleteCarriageway
lane 1
lane 2
lane 3
lane 4
lane 5
lane 6
lane 7
lane 8
lane 9

Element trafficSortingCharacteristics

De rijstrook of stroken waarop de wachtrij betrekking heeft, heeft een voorsorteer doel. Dit doel wordt met dit element aangeduid.

straight Voor rechtdoorgaand verkeer
left Maximale lengte in de tijdperiode
right Voor rechtsafslaand verkeer
enterRoundAbout Voor verkeer dat een rotonde oprijdt

Notitie

Herhalingen van dit element zijn toegestaan om meerdere voorsorteer doelen aan te geven. Dezelfde waarde mag slechts één keer voorkomen.

Type: Verplicht Domein
sortingCharacteristicsEnum Nee Zie hierboven