Element measurementSpecificCharacteristics

Element measurementSpecificCharacteristics

Het element measurementSpecificCharacteristics komt per meetlocatie één of meer keren voor en beschrijft steeds een meetpunt-gegevenstype-voertuigcategorie–trio.

De structuur van het element is hieronder weergegeven:

../../../../_images/element_measurementspecificcharacterictics.png

Om de invulling van dit element te beschrijven nemen we het volgende voorbeeld:

Invoegen image blz 83

De drie meetpunten in deze situatie leveren elk zowel intensiteiten als snelheden. De twee linkerrijstroken doen dat zonder voertuigcategorisering, de meest rechterstrook levert de data voor 3 voertuigcategorieën. Voor deze meetlocatie levert dit in totaal 12 elementen measurementSpecificCharacteristics op.

De volgorde van de geïndexeerde measurementSpecificCharacteristics is voorgeschreven:

  • eerst –indien beschikbaar en van toepassing – op rijstrook (specificLane);
  • vervolgens op type meting (specificMeasurementValueType);
  • en tenslotte op voertuigcategorie (specificVehicleCharacteristics) gesorteerd.

Sortering gaat volgens de normale alfanummerieke regels, waarbij anyVehicle per meetpunt-gegevenstype combinatie als laatste wordt opgegeven.

Voor het voorgaande voorbeeld levert dit het volgende op:

Index specificLane specificMeasurementValueType voertuigcategorie
1 Lane 1 trafficFlow anyVehicle
2 Lane 1 trafficSpeed anyVehicle
3 Lane 2 trafficFlow anyVehicle
4 Lane 2 trafficSpeed anyVehicle
5 Lane 3 trafficFlow < 5.6
6 Lane 3 trafficFlow >= 5.6, <= 12.2
7 Lane 3 trafficFlow >= 12.2
8 Lane 3 trafficFlow anyVehicle
9 Lane 3 trafficSpeed < 5.6
10 Lane 3 trafficSpeed >= 5.6, <= 12.2
11 Lane 3 trafficSpeed >= 12.2
12 Lane 3 trafficSpeed anyVehicle

Het element measurementSpecificCharacteristics kent één verplicht attribuut, en een aantal elementen die hieronder beschreven staan.

Type: Verplicht Domein
NVT Nee NVT

Attributen

measurementSpecificCharacteristics.index

Geeft volgnummer van beschrijving weer, conform volgorde zoals hiervoor beschreven.

Type: Verplicht Domein
Integer Ja >0

Subelementen van Element measurementSpecificCharacteristics

Element measurementSpecificCharacteristics (subelement)

Beschrijving van een meetpunt-gegevenstype-voertuigcategorie–trio. Het element measurementSpecificCharacteristics heeft de volgende subelementen:

  • accuracy
  • period
  • specificLane
  • specificMeasurementValueType
  • specificVehicleCharacteristics
  • MeasurementSpecificCharacteristicsExtended

Het element measurementSpecificCharacteristics kent één verplicht attribuut, en een aantal elementen die hieronder beschreven staan.

Type: Verplicht Domein
NVT Nee NVT

Element accuracy

Standaard nauwkeurigheid van betreffende meetpunt in procenten.

Type: Verplicht Domein
Percentage Ja >=0, <=100

Element period

Dit is de duur van de meetperiode in seconden.

Type: Verplicht Domein
Seconds Ja >0

Element specificLane

Dit element wordt gebruikt om de betreffende rijstrook of rijbaan te specificeren.

Type: Verplicht Domein
LaneEnum Nee
allLanesCompleteCarriageway
busLane
centralReservation
hardShoulder
lane1
lane2
lane3
lane4
lane5
lane6
lane7
lane8
lane9
rushHourLane
tidalFlowLane

Element specificMeasurementValueType

Dit element wordt gebruikt om het type meting aan te duiden. Hiervoor geldt het volgende domein:

trafficSpeed Voor snelheid metingen
trafficFlow Voor intensiteit metingen
travelTimeInformation Voor reistijd metingen
trafficStatusInformation Voor wachtrijen
Type: Verplicht Domein
MeasuredOrDerivedDataTypeEnum Ja Zie hierboven

Element specificVehicleCharacteristics

Het element specificVehicleCharacteristics beschrijft de voertuigen waar de meetwaarde betrekking op heeft. Het element bestaat uit twee elementen (vehicleType en lengthCharacteristic).

Notitie

Voor elke meetlocatie wordt in ieder geval eenmaal per meetpunt de categorie‘anyVehicle’ aangegeven met het element vehicleType. In de overige, op dat meetpunt betrekking hebbende, specificVehicleCharacteristics elementen, mag alleen van lengthCharacteristic gebruik gemaakt worden. Dit element komt dan één of twee keer voor en beschrijft de onder- en/of bovengrens van de categorie (uitgedrukt in lengte).

Type: Verplicht Domein
NVT Ja NVT

Klik hier voor de structuur en subelementen van het element specificVehicleCharacteristics.

Element MeasurementSpecificCharacteristicsExtended

Het element MeasurementSpecificCharacteristics is uitgebreid met een extensie om de wachtrij karakteristieken weer te geven. Deze extensie is opgenomen als MeasurementSpecificCharacteristicsExtended.

De structuur is als volgt:

../../../../_images/element_measurementspecificcharacteristicsextended.png

element_measurementspecificcharacteristicsextended.png

Het element bevat drie elementen: MeasurementForecastTimeCharacteristic, QueueCharacteristics en MeasurementSiteCharacteristicsForIntersectionData.

Klik hier voor de structuur en subelementen van het element measurementSpecificCharacteristicsExtended.