Subelementen van element openlrExtendedLinear

Subelementen van element openlrExtendedLinear

Element firstDirection

Het element firstDirection bevat de locatiereferentie voor een traject. De locatiereferentie is opgebouwd uit routebepalende knopen op een netwerk van lijnen, waarbij tenminste het startpunt en eindpunt zijn opgenomen. De structuur van dit element is als volgt:

../../../../_images/element_firstdirection.png
Type: Verplicht Domein
NVT Ja NVT

Subelementen voor element firstDirection

Element openlrLocationReferencePoint

Het element openlrLocationReferencePoint bevat informatie over het startpunt van de referentielijn, dus in de rijrichting voorafgaand aan de exacte locatie van het punt. Het element is als volgt opgebouwd:

../../../../_images/element_openlrpointlocationreference.png
Type: Verplicht Domein
NVT Ja NVT

Element openlrLastLocationReferencePoint

Het element openlrLastLocationReferencePoint bevat informatie over het eindpunt van de referentielijn, dus in de rijrichting voorbij de exacte locatie van het punt. Het element is vrijwel identiek opgebouwd als openlrLocationReferencePoint, het element openlrPathAttributes wordt hier echter niet gebruikt.

Type: Verplicht Domein
NVT Nee NVT

Element openlrOffsets

Dit optionele element, bevat twee elementen die de offsets vanaf het startpunt openlrPositiveOffset en het eindpunt openlrNegativeOffset beschrijven.

Type: Verplicht Domein
NVT Nee NVT