Subelementen van element openlrExtendedPoint

Subelementen van element openlrExtendedPoint

Element openlrPointLocationReference

Het verplichte element openlrPointLocationReference wordt gebruikt om de punt locatie in OpenLR te coderen.

Het element heeft de volgende structuur:

../../../../_images/element_openlrextendedpoint.png
Type: Verplicht Domein
NVT Nee NVT

Elementen

Element openlrGeoCoordinate

Het element openlrGeoCoordinate beschrijft de coordinaten van het startpunt van de referentielijn. De invulling van dit element en subelementen zijn gelijk aan het element openlrGeoCoordinate.

Type: Verplicht Domein
NVT Nee NVT

Subelementen openlrGeoCoordinate

Element openlrCoordinate

Het element openlrCoordinate bestaat uit twee elementen die het punt beschrijven op basis van het WGS84 systeem: lattitude en longtitude.

Type: Verplicht Domein
NVT Ja NVT

Elementen

lattitude, longtitude

Element latitude

Latitude in decimalen volgens het WGS84 systeem.

Type: Verplicht Domein
Float Ja >= -90, <= 90

Element longitude

Longtitude in decimalen volgens het WSG84 systeem.

Type: Verplicht Domein
Float Ja >= -180, <= 180

Het verplichte element openlrPointAlongLine bestaat uit meerdere subelementen die worden gebruikt om de aanvullende eigenschappen van OpenLR in vast te leggen.

Type: Verplicht Domein
NVT Ja NVT

Subelementen openlrPointAlongLine

Element openlrSideOfRoad

Aanduiding van de positie van het punt ten opzichte van de weg.

Type: Verplicht Domein
OpenlrSideOfRoadEnum Ja
onRoadOrUnknown
right
left
both

Element openlrOrientation

Aanduiding van de oriëntatie van het punt ten opzichte an de rijrichting van de weg.

Type: Verplicht Domein
OpenlrOrientationEnum Ja
noOrientationOrUnknown
withLineDirection
againstLineDirection

Element openlrPositiveOffset

De afstand vanaf het referentiepunt gedefinieerd in openlrLocationReferencePoint uitgedrukt in meters.

Type: Verplicht Domein
Integer Nee >=0

Element openlrLocationReferencePoint

Het element openlrLocationReferencePoint bevat informatie over het startpunt van de referentielijn, dus in de rijrichting voorafgaand aan de exacte locatie van het punt. Het element is als volgt opgebouwd:

../../../../_images/element_openlrpointlocationreference.png
Type: Verplicht Domein
NVT Ja NVT

Element openlrLastLocationReferencePoint

Het element openlrLastLocationReferencePoint bevat informatie over het eindpunt van de referentielijn, dus in de rijrichting voorbij de exacte locatie van het punt. Het element is vrijwel identiek opgebouwd als openlrLocationReferencePoint, het element openlrPathAttributes wordt hier echter niet gebruikt.

Type: Verplicht Domein
NVT Nee NVT