Element specificVehicleCharacteristics

Element specificVehicleCharacteristics

Het element specificVehicleCharacteristics beschrijft de voertuigen waar de meetwaarde betrekking op heeft. Het element bestaat uit twee elementen (vehicleType en lengthCharacteristic).

Notitie

Voor elke meetlocatie wordt in ieder geval eenmaal per meetpunt de categorie‘anyVehicle’ aangegeven met het element vehicleType. In de overige, op dat meetpunt betrekking hebbende, specificVehicleCharacteristics elementen, mag alleen van lengthCharacteristic gebruik gemaakt worden. Dit element komt dan één of twee keer voor en beschrijft de onder- en/of bovengrens van de categorie (uitgedrukt in lengte).

Type: Verplicht Domein
NVT Ja NVT

Subelementen van Element specificVehicleCharacteristics

Element vehicleType

Dit element wordt gebruikt om het voertuigtype te beschrijven.

Type: Verplicht Domein
VehicleTypeEnum Nee
agriculturalVehicle
bicycle
bus
carWithTrailer
constructionOrMaintenanceVehicle
lorry
moped
motorcycle
motorscooter
van

Element lengthCharacteristic

Dit element beschrijft de onder- en/of bovengrens van een voertuigcategorie. Het element bestaat uit twee verplichte subelementen: comparisonOperator en vehicleLength.

Type: Verplicht Domein
NVT Nee NVT

Subelementen van Element lengthCharacteristic

Element comparisonOperator

De operator die gebruikt wordt in het vergelijken van de voertuighoogte en/of gewicht en/of breedte.

Type: Verplicht Domein
ComparisonOperatorEnum Ja
equalTo
greaterThan
greaterThanOrEqualTo
lessThan
lessThanOrEqualTo

Element vehicleLength

De lengte van het voertuig in meters.

Type: Verplicht Domein
MetresAsFloat Ja >=0

Voorbeeld

Voor een voertuigcategorie van voertuigen groter dan of gelijk aan 5.6 meter en kleiner dan of gelijk aan 12.20 meter levert dit het volgende stukje XML op:

<specificVehicleCharacteristics>
 <lengthCharacteristic>
  <comparisonOperator> greaterThanOrEqualTo </comparisonOperator>
  <vehicleLength>5.60</vehicleLength>
 </lengthCharacteristic>
 <lengthCharacteristic>
  <comparisonOperator>lessThanOrEqualTo</comparisonOperator>
  <vehicleLength>12.20</vehicleLength>
 </lengthCharacteristic>
</specificVehicleCharacteristics>