Meetpunten

Meetpunten

Inleiding

Het beschrijven van een meetlocatie met meetpunten (vaak een combinatie van meetpunten) wordt gedaan op basis van de volgende onderdelen:

 • Varianten van meetpuntconfiguratie
 • Locatiereferentie voor meetpunten
 • Aanvullende locatie informatie voor meetpunten

Varianten van meetpuntconfiguratie

Er zijn verschillende mogelijkheden om meetpunten te combineren.

 • Een punt op de weg waar gemeten wordt bestaat uit één of meerdere meetlocaties.
 • Een meetlocatie bestaat uit één of meerdere meetpunten.
 • Een meetpunt bestrijkt één of meerdere rijstroken.

In het voorbeeld afbeelding hieronder zijn verschillende varianten aangegeven:

../../../_images/meetpunten.png

Veel meetpunten kunnen zowel snelheden als intensiteiten leveren en, voor bepaalde gegevens, onderscheid maken naar voertuigcategorieën. Dit kan dus betekenen dat een individueel meetpunt meerdere gegevens tegelijk levert. Wachtrijen worden vaak gemeten op kruispunten. Voor elke wachtrij die bemeten wordt, wordt dan een meetpunt in de configuratie opgenomen. Dus voor een kruising waarvan voor de 4 takken wachtrijen worden geleverd, wordt voor elke tak een meetpunt gedefinieerd. Signaalgroepen voor wachtrijen worden in de meetpuntconfiguratie opgenomen doormiddel van het aanduiden van de signaalgroep zelf, alsmede met de voorsorteerfuncties van de stroken waarop de signaalgroep betrekking heeft. Het configuratiebestand beschrijft voor elke meetpunt-gegevenstype-voertuigcategorie combinatie de volgende eigenschappen:

 • Gegevenstype
 • Rijstrook / Rijstroken
 • Standaard nauwkeurigheid
 • Meet periode
 • Voertuigcategorie

Notitie

Ieder meetpunt moet in ieder geval de categorie ‘anyVehicle’ uitvoeren. Hierin zijn de resultaten voor alle passerende voertuigen samengenomen. Voor meetpunten die ook andere voertuigcategorieën uitvoeren, bevat de categorie ‘anyVehicle’ het resultaat voor alle gecategoriseerde en niet-categoriseerbare voertuigen. De wijze waarop de gegevens worden samengenomen hangt af van van het soort gegeven. Zo zullen bij intensiteit alle voertuigpassages worden geteld, maar bij snelheden gaat het om het middelen van de rijsnelheid van alle passerende voertuigen.

Element Toelichting
exchange Het element wordt gebruikt om gegevens gerelateerd aan de levering uit te wisselen
supplierIdentification beschrijft de versturende/aanleverende partij
<d2LogicalModel xmlns="http://datex2.eu/schema/2/2_0" modelBaseVersion="2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <exchange>
        <supplierIdentification>
            <country>nl</country>
            <nationalIdentifier>NLNDW</nationalIdentifier>
        </supplierIdentification>
    </exchange>
    <payloadPublication xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="MeasurementSiteTablePublication" lang="nl">
        <publicationTime>2017-09-01T11:00:00.000Z</publicationTime>
        <publicationCreator>
            <country>nl</country>
            <nationalIdentifier>NLNDW</nationalIdentifier>
        </publicationCreator>
        <headerInformation>
            <confidentiality>noRestriction</confidentiality>
            <informationStatus>real</informationStatus>
        </headerInformation>
        <measurementSiteTable id="NDW01_MT" version="939">
        ..
        </measurementSiteTable>
    </payloadPublication>
</d2LogicalModel>