Datadienst Reistijden

Datadienst Reistijden

Inleiding

De datadienst reistijden bevat Minuutgegevens van reistijden over vooraf gedefinieerde meetvakken; levering op uiterlijk 60 seconde na de meetminuut. De reistijden bevat de actuele verkeersstatus uitgedrukt in reistijd tussen twee geografische punten op een weg. Afhankelijk van de bepalingen van de betreffende wegbeheerder, zal de reistijd een weergave zijn van (1) gerealiseerde reistijd, of (2) geschatte reistijd.

De bestanden worden als open data beschikbaar gesteld op opendata.ndw.nu als traveltime.xml (periodieke gegevens met betrekking tot de reistijden) en measurement_current.xml (configuratie gegevens van de meetvakken).

Voor meer informatie over de opbouw van de MeasurementSiteTablePublication (measurement_current.xml) kun je hier klikken.

Structuur en inhoud

Algemeen

De datadienst reistijden behoort tot de actuele verkeersgegevens. Hiervoor wordt in de Datex II structuur de specialisatie (xsi:type) MeasuredDataPublication van PayloadPublication gebruikt.

In de onderstaande afbeelding is de hoofdstructuur weergegeven.

../../../_images/specialisatie_measureddatapublication.png

In de het onderstaande voorbeeld wordt het gebruik van de belangrijkste elementen in deze datadienst toegelicht.

Voorbeeld

Het bestand/soap bericht met de periodieke gegevens van reistijden start met de standaard DatexII elementen voor de levering (zie voorbeeld XML hieronder). Het element exchange wordt gebruikt om parameters uit te wisselen die gerelateerd zijn aan de levering, in dit geval de details van de toeleverende partij.

Element Toelichting
exchange Het element wordt gebruikt om gegevens gerelateerd aan de levering uit te wisselen
supplierIdentification beschrijft de versturende/aanleverende partij
<d2LogicalModel xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" modelBaseVersion="2" xmlns="http://datex2.eu/schema/2/2_0">
 <exchange>
  <supplierIdentification>
   <country>nl</country>
   <nationalIdentifier>NLNDW</nationalIdentifier>
  </supplierIdentification>
 </exchange>
 <payloadPublication lang="nl" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="MeasuredDataPublication">
  <publicationTime>2017-08-09T08:52:40.008Z</publicationTime>
  <publicationCreator>
   <country>nl</country>
     <nationalIdentifier>NLNDW</nationalIdentifier>
  </publicationCreator>
  <measurementSiteTableReference targetClass="MeasurementSiteTable" version="932" id="NDW01_MT"/>
  <headerInformation>
   <confidentiality>noRestriction</confidentiality>
   <informationStatus>real</informationStatus>
  </headerInformation>
 ..
 </payloadPublication>
</d2LogicalModel>

In het bovenstaande voorbeeld is met het attribuut xsi:type van de PayloadPublication aangegeven dat gebruik is gemaakt van de specialisatie “MeasuredDataPublication”. Daarnaast zijn de volgende elementen gebruikt waarmee extra informatie over de gegevenslevering wordt verstrekt .

Element Toelichting
payloadPublication Element bevat de daadwerkelijke levering van gegevens
publicationTime Datum en tijd waarop de payloadPublication is gemaakt
publicationCreator Partij die publicatie samenstelt
country Land van de samenstellende partij
nationalIdentifier Identificatie samenstellende partij
measurementSiteTableReference Verwijzing naar de measurementSiteTable
headerInformation Geeft status en vertrouwelijkheidsinformatie
confidentiality Vertrouwelijkheid van de geleverde informatie
informationStatus Status van de geleverde informatie

De daadwerkelijke reistijdgegevens zijn terug te vinden in het element siteMeasurements (zie XML voorbeeld hieronder). De verwijzing naar de meetlocatie binnen de measurementSiteTable gebeurt door middel van de attributen van het element measurementSiteReference. Daarnaast wordt de starttijd van de meetminuut aangegeven in measurementTimeDefault.

Waarschuwing

Het element measurementTimeDefault geeft altijd de startijd aan van de meetminuut.

Element Toelichting
siteMeasurements Bevat de gemeten verkeersgegevens
measurementSiteReference Referentie naar de in de measurementSiteTable opgenomen meetlocatie
measurementTimeDefault Starttijd van de periode (meetminuut) waarover meetgegevens worden geleverd

<siteMeasurements>
 <measurementSiteReference id="RWS04_T_0258_ID_265" version="1" targetClass="MeasurementSiteRecord"/>
 <measurementTimeDefault>2017-08-09T08:52:00.000Z</measurementTimeDefault>
 <measuredValue index="1" xsi:type="_SiteMeasurementsIndexMeasuredValue">
  <measuredValue xsi:type="MeasuredValue">
   <basicData xsi:type="TravelTimeData">
    <travelTimeType>reconstituted</travelTimeType>
    <travelTime>
     <duration>58.659</duration>
    </travelTime>
   </basicData>
   <measuredValueExtension>
    <measuredValueExtended>
     <basicDataReferenceValue>
      <referenceValueType>staticReferenceValue</referenceValueType>
      <travelTimeData>
       <travelTimeType>reconstituted</travelTimeType>
       <travelTime>
        <duration>51.979</duration>
       </travelTime>
      </travelTimeData>
     </basicDataReferenceValue>
    </measuredValueExtended>
   </measuredValueExtension>
  </measuredValue>
 </measuredValue>
</siteMeasurements>

De gemeten waarde en de typering van de waarde wordt vastgelegd in de specialisatie “TravelTimeData” van het element basicData (zie ook het voorbeeld hierboven). Bij een eventuele foutieve meting wordt binnen basicData het subelement dataError gebruikt om dit aan te geven. Over de wijze hoe dit wordt gedaan klik hier. Daarnaast is de referentiewaarde opgenomen binnen het element basicDataReferenceValue in de measuredValueExtension. Een typering van de referentiewaarde vindt plaats met behulp van het element referenceValueType. Daarnaast is de structuur van basicData overgenomen onder travelTimeData om de referentiewaarde mee aan te geven.

Element Toelichting
measuredValue (hoofdelement) Verkeersgegevens voor een meetpunt
measuredValue (subelement) subelement van measuredValue
basicData De specialisatie TravelTimeData van basicData bevat de basis meetgegevens
travelTimeType Indicatie van de wijze waarop de reistijd is bepaald
travelTime Bevat reistijd meetlocatie
dataError De reistijd in seconden tussen twee opgegeven locaties in de aangegeven richting
duration De reistijd in seconden tussen twee opgegeven locaties in de aangegeven richting
measuredValueExtension Bevat informatie over de referentiewaarden
measuredValueExtended Heeft functie om referentie waarden bij actuele waarnemingswaarden te verstrekken
basicDataReferenceValue Typering bepaling van de referentiewaarde en status van het verkeer
referenceValueType Typering van de wijze waarop referentiewaarde bepaald is
travelTimeData Geeft extra informatie over meetgegeven (calculatie etc.)
travelTimeType Indicatie van de wijze waarop de reistijd is bepaald
travelTime Bevat reistijd meetlocatie
duration De reistijd in seconden tussen twee opgegeven locaties in de aangegeven richting