Element exchange

Element exchange

Het element exchange wordt gebruikt om parameters uit te wisselen die gerelateerd zijn aan de levering, zoals de details van de toeleverende partij en het type van het bericht. De opbouw is als volgt:

../../_images/element_exchange.png

Type: Verplicht Domein
NVT Ja NVT

Specifieke toelichting op de subelementen en het gebruik hiervan bij de uitwisseling van gegevens is terug te vinden in Nederlands profiel Datex II.