Element groupOfLocations

Element groupOfLocations

Het element groupOfLocations wordt gebruikt om locatiebeschrijvingen te geven van het situatieonderdeel en een eventuele omleiding.

Type: Verplicht Domein
NVT Ja NVT

De specialisaties voor de groupOfLocations worden middels het attribuut xsi:type aangegeven, en kunnen zijn:

Point

Als het gaat om een Puntlocatie die wordt beschreven (locatie die gedefinieerd wordt als een punt op basis van coördinaten). Een uitgewerkt voorbeeld is hier terug te vinden.

Linear

In geval er een traject wordt beschreven, waarvan de begin- en eindlocatie op dezelfde weg liggen.

Area

In geval er een gebied wordt beschreven.

NonOrderedLocationGroupByList

In geval er meerdere locaties die niet met elkaar zijn verbonden gebruikt worden (bijvoorbeeld meer dan één area (provincie) bij een mistmelding).

ItineraryByIndexedLocations

Deze specialisatie wordt toegepast als de locatiebeschrijving bestaat uit twee of meer locaties die achter elkaar een route vormen. Daarnaast wordt dit type ook toegepast als beschrijving van een omleidingsroute.

Attributen

xsi:type

Met het attribuut xsi:type wordt de specialisatie/soort aangegeven

Type: Verplicht Domein
String Ja NVT

Elementen

Afhankelijk van specialisatie, klik hierboven voor voorbeelden.

Voorbeeld
<groupOfLocations xsi:type="Linear">
   ..
<groupOfLocations>