Element safetyRelatedMessage

Element safetyRelatedMessage

In het kader van de wettelijke verplichting om op het hoofd wegennet veiligheidsgerelateerde berichten door te geven, dient in de berichten zichtbaar te zijn dat een bepaald bericht van dit type is. Dit element voorziet hierin.

Type: Verplicht Domein
Boolean Nee
true
false