Element situationRecord (basistype)

Element situationRecord (basistype)

Voor alle mogelijke elementen onder een situationRecord ga naar Basis elementen situationRecord

Voor de verschillende soorten onderdelen binnen een situation bestaan verschillende specialisaties en subspecialisaties. Deze worden binnen situationRecord verder uitgewerkt. De eerste ‘laag’ wordt gevormd door niet direct bruikbare afgeleiden:

../../_images/element_situationrecord_specialisaties.png

Deze worden vervolgens verder uitgewerkt in subspecialisaties. Zo bestaan voor operatorAction de volgende subspecialisaties:

../../_images/element_situationrecord_subspecialisaties.png

Het basistype voor het element situationRecord bevat een aantal standaard elementen die in elke specialisatie kunnen (of soms moeten) voorkomen.

../../_images/element_situationrecord_basistype.png

Attributen

xsi:type

Het attribuut xsi:type wordt gebruikt om de juiste specialisatie aan te geven.

Verplicht Voorbeeld
Ja RoadOrCarriagewayOrLaneManagement

id

Een situationRecord heeft een, binnen de context van de situation, in tijd unieke identificatie. Dat wil zeggen dat een situatie-onderdeel bij het ontstaan een identificatie krijgt die niet eerder aan een actief of reeds beëindigd onderdeel van die situatie toegekend is (geweest). Het situatie-onderdeel behoudt deze identificatie tot beëindiging. De identificatie begint altijd met het id van de situation gevolgd door een ‘_’ en een binnen de context van de situatie unieke aanvullende identificatie.

Verplicht Voorbeeld
Ja NLRWS_NLSIT002133327_1

version

Versie van de van toepassing zijnde situationRecord

Verplicht Voorbeeld
Ja 3