Basiselementen situationRecord

Basiselementen situationRecord

Elementen

De volgende elementen vallen onder situationRecord. Zie onderaan voor een voorbeeld van deze elementen.

Element situationRecordCreationTime

Het tijdstip in UTC dat (de eerste versie van) dit onderdeel van de situatie actief werd bij de data provider.

Type: Verplicht Domein
DateTime Ja Datum en tijd als UTC (Zulu notatie)

Element situationRecordFirstSupplierVersionTime

Het tijdstip in UTC dat (de eerste versie van) dit onderdeel van de situatie actief werd bij de data provider.

Type: Verplicht Domein
DateTime Nee Datum en tijd als UTC (Zulu notatie)

Element situationRecordObservationTime

Het tijdstip in UTC dat (de eerste versie van) dit onderdeel van de situatie actief werd bij de data provider.

Type: Verplicht Domein
DateTime Nee Datum en tijd als UTC (Zulu notatie)

Element situationRecordVersionTime

Het tijdstip in UTC dat de betreffende versie actief werd bij de data provider.

Type: Verplicht Domein
DateTime Ja Date and time in UTC (Zulu notation)

Element situationRecordCreationReference

Referentie naar een corresponderend record in een andere gegevensstroom.

Type: Verplicht Domein
String Nee NVT

Element probabilityOfOccurrence

De kans dat het situatieonderdeel zich daadwerkelijk voordoet

Type: Verplicht Domein
ProbabilityOfOccurrenceEnum Nee
certain
probable
riskOf
Domein Toelichting:
certain Voor actuele situaties of voor verwachte situaties die zich zeker voor gaan doen
probable Voor verwachte situaties die zich zeer waarschijnlijk voor gaan doen
riskOff Voor situaties waarvan de verwachting is dat deze zich wellicht voor gaan doen

Voorbeeld

<situationRecord id="RWS03_276524_1" version="2" xsi:type="VehicleObstruction">
   <situationRecordCreationReference>ALL-IM17057230NLD_1</situationRecordCreationReference>
   <situationRecordCreationTime>2017-08-10T06:16:15Z</situationRecordCreationTime>
   <situationRecordObservationTime>2017-08-10T06:16:15Z</situationRecordObservationTime>
   <situationRecordVersionTime>2017-08-10T06:16:15Z</situationRecordVersionTime>
   <situationRecordFirstSupplierVersionTime>2017-08-10T06:15:59Z</situationRecordFirstSupplierVersionTime>
   <probabilityOfOccurrence>certain</probabilityOfOccurrence>
 ..
</situationRecord>