SituationPublication

SituationPublication

Een SituationPublication is een publicatie van één of meerdere situaties met betrekking tot een (aantal) locatie(s). Deze SituationPublication is een specialisatie van PayloadPublication. Deze specialisatie wordt aangegeven door het attribuut xsi:type van element payloadPublication de waarde “SituationPublication” te geven.

De top-level structuur is als volgt:

../../_images/specialisatie_situationpublication.png

Het gebruik van de elementen publicationTime en publicationCreator wordt hieronder beschreven. Een SituationPublication bevat daarnaast optioneel één of meer keer het element situation.

Element publicationTime

Datum en tijd waarop de payloadPublication is aangemaakt.

Type: Verplicht Domein
DateTime Ja Datum en tijd als UTC (Zulu notatie)

Voorbeeld

<publicationTime>2017-07-04T12:00:09.138Z</publicationTime>

Element publicationCreator

Het element publicationCreator beschrijft de partij die de publicatie samenstelt. Het element is van het type InternationalIdentifier en bestaat uit twee verplichte elementen: country en nationalIdentifier.

Het verschil tussen supplierIdentification en publicationCreator is dat de eerste de versturende partij beschrijft en de tweede de partij die de publicatie samenstelt.

Type: Verplicht Domein
NVT Ja NVT

Voorbeeld

<situation version="3" id="NLRWS_NLSIT002133328">
  ..
  <publicationCreator>
    <country>nl</country>
    <nationalIdentifier>NLNDW</nationalIdentifier>
  </publicationCreator>
  ..
</situation>

Subelementen publicationCreator

Element country

land van de publicerende partij volgens ISO 3166-1.

Type: Verplicht Domein
CountryEnum Ja nl

Element nationalIdentifier

Dit element bevat de identificatie van de samenstellende partij.

Notitie

Binnen de keten van NDW wordt deze identificatie door NDW vastgesteld en toegekend aan de aanleverende partijen.

Type: Verplicht Domein
String Ja Door de NDW aan aanleverende partij toegekende identificatie