Element measuredValue (hoofdelement)

Element measuredValue (hoofdelement)

De verkeersgegevens voor een meetpunt worden vastgelegd in één of meer measuredValue elementen. Elk element verwijst (middels het verplichte attribuut index) naar de bijbehorende measurementSpecificCharacteristics. Het element heeft zelf één verplicht element, measuredValue, en één optioneel element measuredValueExtension.

Type: Verplicht Domein
NVT Ja NVT

Attributen

index

Verwijzing naar measurementSpecificCharacteristics.

Type: Verplicht Domein
String Ja  

xsi:type

Type: Verplicht Domein
String Ja _SiteMeasurementsIndexMeasuredValue

Subelementen voor measuredValue (hoofdelement)

Element measuredValue (subelement)

Het element measuredValue heeft zelf één optioneel element measurementEquipmentTypeUsed, en één verplicht element BasicData.

Type: Verplicht Domein
NVT Ja NVT

Element measuredValueExtension

Het niet verplichte element measuredValueExtension heeft zelf weer één element measuredValueExtended

Element measuredValueExtended

Het element measuredValueExtended wordt gebruikt om referentie waarden bij actuele waarnemingswaarden te verstrekken. De structuur is als volgt:

../../../../_images/element_measuredvalueextension.png

Het element measuredValueExtended bevat het element basicDataReferenceValue

Element basicDataReferenceValue

Het element basicDataReferenceValue is opgebouwd uit de elementen referenceValueType en trafficStatus

Element referenceValueType

Het verplichte element referenceValueType typeert de wijze waarop de referentiewaarde bepaald is en hoe deze geinterpreteerd kan worden. Dit element dient minimaal één keer voor te komen. Combinaties zijn mogelijk om b.v. in geval van een feestdag aan te geven wat de normale waarde is voor een speciale dag en in deze meetperiode Eenvoudige bepalingsmethoden vullen hier in: normallyExpectedAtCurrentMeasurementPeriod.

Type: Verplicht Domein
referenceValueTypeEnum Ja
normallyExpectedAtCurrentMeasurementPeriod
normallyExpectedAtCurrentPeriodOfDay
normallyExpectedAtStaticReferenceValue
normallyExpectedAtSpecialDay
Element basicData

Het element basicData is indentiek aan het element basicData en de bijbehorende specialisaties waarin de basis meetgegevens worden vastgelegd. Het element basicData als subelement van basicDataReferenceValue bevat echter geen actuele verkeerstoestand, maar de referentiewaarden. De structuren van de verschillende specialisaties van basicData zijn hier terug te vinden:

Verwijzing naar Trafficflow Verwijzing naar Trafficspeed Verwijzing naar Trafficstatus