Element measurementSiteTable

Element measurementSiteTable

Het element measurementSiteTable (MST) bevat informatie over de standaard configuratie en locatie van meetlocaties.

Notitie

Binnen het Nederlandse profiel DATEX II is afgesproken dat dit element verplicht slechts één keer voor komt.

../../../../_images/element_measurementsitetable.png

De MST kent twee verplichte attributen, id en version. De MST bestaat uit één of meer measurementSiteRecord elementen.

Attributen

measurementSiteTable.id

Met het attribuut id wordt een naam (identificatie) toegekend aan de measurementSiteTable. Hier is het volgende over afgesproken. Het ID begint met een code van 5 karakters. Deze vijf karakters zijn uitgedeeld door NDW. Na deze 5 karakters volgt een ‘_’ waarna de data provider de identificatie zelf mag aanvullen om te komen tot een unieke identificatie. Hiervoor wordt het volgende logica aangehouden:

geopercelen: GEO01, GEO02,..
provincies: PNB01, PNH01, PUT01, PZH01,..
gemeentes: GUT01, GDH01, …
Samenwerkingsverbanden: SRE01,..
Rijkswaterstaat: RWS01
NDW: NDW01

Opeenvolgende versies van dezelfde measurementSiteTable dragen hetzelfde id. In het attribuut id wordt derhalve geen versienummer opgenomen.

Type: Verplicht Domein
String Ja Zie uitleg hierboven

measurementSiteTable.version

Iedere wijziging in één van de elementen binnen de measurementSiteTable heeft als gevolg dat het versienummer opgehoogd wordt.

Type: Verplicht Domein
String Ja >=1