Element payloadPublication

Element payloadPublication

Het element payloadPublication bevat de daadwerkelijke data. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van specialisaties van dit element. Voor statusgegevens is dit de specialisatie SituationPublication en voor actuele verkeersgegevens is dit de specialisatie MeasuredDataPublication.

De generieke attributen en elementen die de specialisaties overerven van PayloadPublication worden in de onderstaande figuur weergegeven:

../../../../_images/element_payloadpublication.png

Attributen

lang

De taal die gebruikt wordt in de payloadPublication, Gespecificeerd volgens ISO 639-2 3-alpha code.

Type: Verplicht Domein
Language Ja nl

Subelementen van het element payloadPublication

Element publicationTime

Datum en tijd waarop de payloadPublication is aangemaakt.

Type: Verplicht Domein
DateTime Ja Datum en tijd als UTC (Zulu notatie)

Voorbeeld

<publicationTime>2017-07-04T12:00:09.138Z</publicationTime>

Element publicationCreator

Het element publicationCreator beschrijft de partij die de publicatie samenstelt. Het element is van het type InternationalIdentifier en bestaat uit twee verplichte elementen: country en nationalIdentifier.

Het verschil tussen supplierIdentification en publicationCreator is dat de eerste de versturende partij beschrijft en de tweede de partij die de publicatie samenstelt.

Type: Verplicht Domein
NVT Ja NVT

Voorbeeld

<situation version="3" id="NLRWS_NLSIT002133328">
  ..
  <publicationCreator>
    <country>nl</country>
    <nationalIdentifier>NLNDW</nationalIdentifier>
  </publicationCreator>
  ..
</situation>

Subelementen publicationCreator

Element country

land van de publicerende partij volgens ISO 3166-1.

Type: Verplicht Domein
CountryEnum Ja nl
Element nationalIdentifier

Dit element bevat de identificatie van de samenstellende partij.

Notitie

Binnen de keten van NDW wordt deze identificatie door NDW vastgesteld en toegekend aan de aanleverende partijen.

Type: Verplicht Domein
String Ja Door de NDW aan aanleverende partij toegekende identificatie