Element siteMeasurements

Element siteMeasurements

De MeasuredDataPublication (MDP) bevat één of meer siteMeasurements element(en) met daarin de gemeten verkeersgegevens per meetlocatie. In de onderstaande afbeelding wordt de structuur van dit element weergegeven.

../../../../_images/element_sitemeasurements.png
Type: Verplicht Domein
NVT Ja NVT

Een siteMeasurements element bestaat uit ten minste drie verplichte elementen: measurementSiteReference, measurementTimeDefault en measuredValue.

Subelementen van het element siteMeasurements

Element measurementSiteReference

Het measurementSiteReference element refereert naar de in de measurementSiteTable opgenomen meetlocatie. Het element bestaat uit drie verplichte attributen: id, version en targetClass.

Type: Verplicht Domein
NVT Ja NVY

Een siteMeasurements element bestaat uit ten minste drie verplichte elementen: measurementSiteReference, measurementTimeDefault en measuredValue.

Attributen

measurementSiteReference.id

Identificatie van de measurementSiteReference die van toepassing is.

Type: Verplicht Domein
String Ja Geldige id

Attribuut measurementSiteReference.version

Versie van de van de measurementSiteReference die van toepassing is (Huidige of eerst volgende versie).

Type: Verplicht Domein
String Ja >= 1

measurementSiteReference.targetClass

Vaste waarde waarin de klasse wordt benoemd waar naar verwezen wordt.

Type: Verplicht Domein
String Ja MeasurementSiteRecord

Element measurementTimeDefault

De tijd die hier wordt vastgelegd is de starttijd van de periode waarover gegevens voor deze meetlocatie worden geleverd.

Type: Verplicht Domein
DateTime Ja Datum en tijd in UTC (Zulu notatie)

Element measuredValue (hoofdelement)

De verkeersgegevens voor een meetpunt worden vastgelegd in één of meer measuredValue elementen. Elk element verwijst (middels het verplichte attribuut index) naar de bijbehorende measurementSpecificCharacteristics. Het element heeft zelf één verplicht element, measuredValue, en één optioneel element measuredValueExtension.

Type: Verplicht Domein
NVT Ja NVT

Attributen

index

Verwijzing naar measurementSpecificCharacteristics.

Type: Verplicht Domein
String Ja  

xsi:type

Type: Verplicht Domein
String Ja _SiteMeasurementsIndexMeasuredValue

Subelementen voor measuredValue (hoofdelement)

Element measuredValue (subelement)

Het element measuredValue heeft zelf één optioneel element measurementEquipmentTypeUsed, en één verplicht element BasicData.

Type: Verplicht Domein
NVT Ja NVT
Element measuredValueExtension

Het niet verplichte element measuredValueExtension heeft zelf weer één element measuredValueExtended

Element measuredValueExtended

Het element measuredValueExtended wordt gebruikt om referentie waarden bij actuele waarnemingswaarden te verstrekken. De structuur is als volgt:

../../../../_images/element_measuredvalueextension.png

Het element measuredValueExtended bevat het element basicDataReferenceValue

Element basicDataReferenceValue

Het element basicDataReferenceValue is opgebouwd uit de elementen referenceValueType en trafficStatus

Element referenceValueType

Het verplichte element referenceValueType typeert de wijze waarop de referentiewaarde bepaald is en hoe deze geïnterpreteerd kan worden. Dit element dient minimaal één keer voor te komen. Combinaties zijn mogelijk om b.v. in geval van een feestdag aan te geven wat de normale waarde is voor een speciale dag en in deze meetperiode Eenvoudige bepalingsmethoden vullen hier in: normallyExpectedAtCurrentMeasurementPeriod.

Type: Verplicht Domein
referenceValueTypeEnum Ja
normallyExpectedAtCurrentMeasurementPeriod
normallyExpectedAtCurrentPeriodOfDay
normallyExpectedAtStaticReferenceValue
normallyExpectedAtSpecialDay
Element travelTimeData

Het element travelTimeData neemt de structuur van de specialisatie “TravelTimeData” van het element basicData over. En wordt gebruikt om de referentiewaarde van de reistijd van een meetlocatie vast te leggen.

Type: Verplicht Domein
NVT Ja NVT

Doordat de subelementen van basicData worden overgenomen zijn hier de verwijzingen naar deze subelementen opgenomen: