Element supplierIdentification

Element supplierIdentification

Het verplichte element supplierIdentification (van het type InternationalIdentifier) bevat zelf twee verplichte elementen, namelijk: country en nationalIdentifier. Het element beschrijft de versturende/aanleverende partij

Type: Verplicht Domein
InternationalIdentifier Ja NVT

Subelementen supplierIdentification

Element country

land van de publicerende partij volgens ISO 3166-1.

Type: Verplicht Domein
CountryEnum Ja nl

Element nationalIdentifier

Dit element bevat de identificatie van de samenstellende partij.

Notitie

Binnen de keten van NDW wordt deze identificatie door NDW vastgesteld en toegekend aan de aanleverende partijen.

Type: Verplicht Domein
String Ja Door de NDW aan aanleverende partij toegekende identificatie