Specialisatie AlertCMethod4Linear

Specialisatie AlertCMethod4Linear

De specialisatie AlertCMethod4Linear heeft de volgende opbouw:

../../../../_images/specialisatie_alertcmethod4linear.png

Notitie

Alle subelementen van alertCLinear, behalve alertCDirectionSense, zijn verplicht.

Elementen

Element alertCLocationCountryCode

Het element bevat de EBU country code.

Type: Verplicht Domein
String Ja 8 (code voor Nederland), D (code voor NDW-VILD)

Element alertCLocationTableNumber

Dit element bevat de (middels een punt gescheiden) release- en versie-nummers van de gebruikte VILD.

Type: Verplicht Domein
String Ja | NVT

Voorbeeld 5.13

Element ElementalertCLocationTableVersion

Dit element bevat de subversie van de gebruikte VILD.

Type: Verplicht Domein
String Ja | NVT

Voorbeeld A

Element alertCDirection

Met dit element wordt de richting aangegeven waarin het verkeer rijdt. Het element bestaat uit twee verplichte elementen alertCDirectionCoded en alertCDirectionSense.

Type Verplicht Domein
NVT Ja NVT

Elementen

Element alertCDirectionCoded

Dit element beschrijft de richting waarin het verkeer rijdt zoals weergegeven in de VILD (via POS_OFF of NEG_OFF).

Type: Verplicht Domein
AlertCDirectionEnum Ja
negative
positive
both

Element alertCDirectionSense

Dit element geeft additionele informatie voor navigatie doeleinden. Het gaat om de richting in het geval van een ringweg. True is de positieve RDS richting.

Type: Verplicht Domein
Boolean NO
true
false

Element alertCMethod4PrimaryPointLocation

De referentie naar een locatie(nummer) uit de VILD geschiedt middels het element alertCMethod4PrimaryPointLocation, dat bestaat uit twee verplichte elementen: alertCLocation en offsetDistance.

Type: Verplicht Domein
NVT Ja | NVT

Subelementen van alertCMethod4PrimaryPointLocation

Element alertCLocation

Het element alertCLocation bestaat uit één verplicht element: specificLocation, en één optioneel element alertCLocationName.

Type: Verplicht Domein
nvt Ja nvt

Elementen

Element specificLocation

Het element specificLocation verwijst naar de VILD code waarmee de locatie beschreven wordt. Het betreft de unieke code uit VILD waarme de locatie beschreven wordt.

Type: Verplicht Domein
AlertCLocationCode Yes >=1

Element alertCLocationName

Voor locaties op ongenummerde wegen (VILD locatiecode > 50.000) geldt dat alertCLocationName gevuld mag worden met de locatienaam opgebouwd uit de straatnaam van betreffende locatie en de ter plaatse kruisende weg.

Type: Verplicht Domein
MultiLingualString Nee NVT

Element offsetDistance (hoofd element)

Het element offsetDistance bestaat uit één verplicht element: offsetDistance.

Type: Verplicht Domein
NVT Ja NVT

Elements

Element offsetDistance (subelement)

Het element offsetDistance bestaat zelf weer uit een verplicht element met dezelfde naam: offsetDistance. Om verwarring te voorkomen wordt gesproken over het hoofd- en subelement.

In het sub-element wordt de afstand (in stroomrichting) tussen de alertCLocation.specificLocation en de locatie uitgedrukt in meters.

Type: Verplicht Domein
MetressAsNonNegativeInteger Ja >=0

De referentie naar een locatie(nummer) uit de VILD geschiedt middels het element alertCMethod4SecondaryPointLocation, dat bestaat uit twee verplichte elementen: alertCLocation en offsetDistance.

Type: Verplicht Domein
NVT Ja | NVT

Subelementen van alertCMethod4SecondaryPointLocation

Element alertCLocation

Het element alertCLocation bestaat uit één verplicht element: specificLocation, en één optioneel element alertCLocationName.

Type: Verplicht Domein
nvt Ja nvt

Elementen

Element specificLocation

Het element specificLocation verwijst naar de VILD code waarmee de locatie beschreven wordt. Het betreft de unieke code uit VILD waarme de locatie beschreven wordt.

Type: Verplicht Domein
AlertCLocationCode Yes >=1

Element alertCLocationName

Voor locaties op ongenummerde wegen (VILD locatiecode > 50.000) geldt dat alertCLocationName gevuld mag worden met de locatienaam opgebouwd uit de straatnaam van betreffende locatie en de ter plaatse kruisende weg.

Type: Verplicht Domein
MultiLingualString Nee NVT

Element offsetDistance (hoofd element)

Het element offsetDistance bestaat uit één verplicht element: offsetDistance.

Type: Verplicht Domein
NVT Ja NVT

Elements

Element offsetDistance (subelement)

Het element offsetDistance bestaat zelf weer uit een verplicht element met dezelfde naam: offsetDistance. Om verwarring te voorkomen wordt gesproken over het hoofd- en subelement.

In het sub-element wordt de afstand (in stroomrichting) tussen de alertCLocation.specificLocation en de locatie uitgedrukt in meters.

Type: Verplicht Domein
MetressAsNonNegativeInteger Ja >=0