Specialisatie AuthorityOperation (Verkeershinder door activiteit Politie)

Specialisatie AuthorityOperation (Verkeershinder door activiteit Politie)

De specialisatie AuthorityOperation valt onder de kapstok van Activity. Activity vormt de kapstok kapstok voor alle activiteiten en evenementen die van invloed zijn op de doorstroming van het verkeer. Het type AuthorityOperation wordt gebruikt voor activiteiten die door de politie worden uitgevoerd (en mogelijk de doorstroming belemmeren): ongeval onderzoek of politiecontrole. De structuur van deze specialisatie is als volgt:

../../../../_images/specialisatie_authorityoperation.png

In het verplichte element authorityOperationType wordt nader aangeduid van welke activiteit sprake is.

Een overzicht van elementen die in elke specialisatie van een situationRecord voorkomen is hier terug te vinden. In het geval van de specialisatie AuthorityOperation worden deze elementen aangevuld met extra elementen van de specialisatie Activity en door een extra element van AuthorityOperation zelf.

Extra element van de specialisatie Activity:

Element mobilityOfActivity

Dit element beschrijft middels het subelement mobilityType de mate waarin verschuiving of verplaatsing van de gebeurtenis verwacht kan worden.

Type: Verplicht Domein
NVT Nee NVT

Elementen

mobilityType

Extra element van de specialisatie AuthorityOperation:

Element infrastructureDamageType

Beschrijving van de het soort blokkade door infrastructurele schade.

Type: Verplicht Domein
EnvironmentalObstructionTypeEnum Ja
burstPipe
burstWaterMain
collapsedSewer
damagedBridge
damagedCrashBarrier
damagedGantry
damagedRoadSurface
damagedTunnel
damagedViaduct
fallenPowerCables
gasLeak
weakBridge
other