Specialisatie ConstructionWorks (Beschrijving van werkzaamheden omtrent de nieuwbouw of uitbreiding van het wegennet)

Specialisatie ConstructionWorks (Beschrijving van werkzaamheden omtrent de nieuwbouw of uitbreiding van het wegennet)

Het type ConstructionWorks is afgeleid van RoadWorks (een op zichzelf niet bruikbare specialisatie) die zelf weer is afgeleid van OperatorAction. De specialisatie wordt gebruikt voor het beschrijven van werkzaamheden omtrent de nieuwbouw of uitbreiding van het wegennet. Naast de elementen van RoadWorks wordt aanvullende informatie over het soort werkzaamheden in een extra, verplicht, element constructionWorkType opgenomen. De structuur is als volgt:

../../../../_images/specialisatie_constructionworks.png

Een overzicht van elementen die in elke specialisatie van een situationRecord voorkomen is hier terug te vinden. In het geval van de specialisatie ConstructionWorks worden deze elementen aangevuld met de elementen van de specialisatie OperatorAction, RoadWorks en ConstructionWorks zelf.

Specifieke elementen voor deze specialisatie

Element operatorActionStatus

Het element operatorActionStatus wordt gebruikt om de status aan te geven van een operator gestuurde dynamische verkeerssituatie. Het betreft een statusaanduiding bij informatie over objecten.

Door op de volgende link te klikken kan een voorbeeld van het gebruik worden bekeken.

Type: Verplicht Domein
OperatorActionStatusEnum Ja
requested
approved
beingImplemented
implemented
beingTerminated

Element roadworksDuration

Dit element geeft een indicatie weer van de duur van de werkzaamheden op basis van voorgedefinieerde domeinwaarden.

Type: Verplicht Domein
RoadworksDurationEnum Nee
longTerm
mediumTerm
shortTerm

Element roadworksScale

Dit element geeft een Indicatie van de omvang van de werkzaamheden op basis van voorgedefinieerde domeinwaarden.

Type: Verplicht Domein
RoadworksScaleEnum Nee
major
queuingTraffic
medium
minor

Element urgentRoadWorks

Dit element geeft aan of het een spoedreparatie betreft.

Type: Verplicht Domein
Boolean Nee
true
false

Element mobility

Het verplichte element mobility kent 1 verplicht element: mobilityType

Element mobilityType

Indicatie van mate waarin verschuiving of verplaatsing van de gebeurtenis te verwachten is.

Type: Verplicht Domein
MobilityEnum Nee
mobile
stationary
unknown

Element subjects

Het verplichte element subjects bestaat zelf uit 1 verplicht element: subjectTypeOfWorks, en uit het niet verplichte element subjectTypeOfWorksExtension.

Elementen

Element subjectTypeOfWorks

Dit element is beschrijving van het onderwerp van de constructie of reparatie.

Type: Verplicht Domein
SubjectTypeOfWorksEnum Ja
bridge
buriedCables
buriedServices
crashBarrier
gantry
gasMainWork
interchange
junction
levelCrossing
lightingSystem
measurementEquipment
noiseProtection
road
roadsideDrains
roadsideEmbankment
roadsideEquipment
roadSigns
roundabout
tollGate
tunnel
waterMain
other

Element subjectTypeOfWorksExtension

Dit element komt twee keer voor waarbij het eerste element het tweede bevat waarin de domeinwaarde wordt aangegeven. Het beschrijft het onderwerp van de constructie of reparatie. Dit element kan gebruikt worden wanneer het element subjectTypeOfWorks gevuld is met de waarde “other”.

Waarschuwing

Het verplichte element subjectTypeOfWorksExtension bevat, niet geheel logisch, zelf weer een verplicht element met dezelfde naam (subjectTypeOfWorksExtension). De hierarchie is hierdoor subjectsExtension => subjectTypeOfWorksExtension => subjectTypeOfWorksExtension, waarbij het laatste element de domeinwaarden bevat. De properties hieronder hebben betrekking op het tweede element subjectTypeOfWorksExtension.

Type: Verplicht Domein
SubjectTypeOfWorksEnum Ja
activeSpeedControlInOperation
sewer
trafficLights
publicTransportInfrastructure
publicTransportStop
publicTransportInformationSystem
metro
streetparkingPlaces
parking
districtHeatingPipe
heatTransportPipe
lock
adjacentWaterbank
footpath
cyclePath

Voorbeeld

<subjectsExtension>
   <subjectTypeOfWorksExtension>
     <subjectTypeOfWorksExtension>trafficLights</subjectTypeOfWorksExtension>
   </subjectTypeOfWorksExtension>
</subjectsExtension>

Element roadworksExtension

Het element roadworksExtension voorziet in een uitbreiding om meer informatie rondom wegwerkzaamheden te beschrijven. Het betreft informatie omtrent hinderklasse, planning, en openbaar vervoer alternatieven.

De structuur is als volgt:

../../../../_images/element_roadworksextension.png
Subelelementen voor roadworksExtension

Element roadworkHindrance

Het element roadworkHindrance kan gebruikt worden om een hinderklasse nader te specificeren. Het element bevat twee elementen: roadworkHindranceCategory en roadworkHindranceClass. Het is verplicht dat in ieder geval één van deze twee elementen is opgenomen.

Type: Verplicht Domein
MultilingualString Nee NVT

Subelementen voor roadworkHindrance

Element roadworkHindranceCategory

De hindercategorie van de wegwerkzaamheden.

Type: Verplicht Domein
roadworkHindranceCategoryEnum Ja
hindranceCategoryA
hindranceCategoryB
hindranceCategoryC
hindranceCategoryD
hindranceCategoryE

Element roadworkHindranceClass

De hinderklasse van het wegwerk.

Type: Verplicht Domein
roadworkHindranceClassEnum Ja
hindranceClass0
hindranceClass1
hindranceClass2
hindranceClass3
hindranceClass4
hindranceClass5

Element roadworkPlanningStatus

Het element roadworkPlanningStatus kan gebruikt worden een nadere aanduiding te geven van de planning status van het wegwerk. Het element bevat één verplicht element roadworkStatus.

Type: Verplicht Domein
NVT Nee NVT

Subelement voor roadworkPlanningStatus

Element roadworkStatus

De planning status van de wegwerkzaamheden.

Type: Verplicht Domein
RoadworkPlanningStatusEnum Ja
initial
readyForAlignment
alignmentStarted
alignmentFinished
final
readyForPublication
published
running
closed

Element publicTransportAlternative

Het element publicTransportAlternative kan gebruikt worden om aan te geven of er een openbaar vervoer alternatief is. Het element bevat twee elementen: Het verplichte publicTransportAlternative, en het optionele publicTransportAlternativeDescription (welke meerdere keren opgegeven kan worden).

Type: Verplicht Domein
NVT Nee NVT

Subelementen voor publicTransportAlternative

Element publicTransportAlternative_subelement

Geeft aan of er een openbaar vervoer alternatief beschikbaar is.

Type: Verplicht Domein
Boolean Ja
true
false

Element publicTransportAlternativeDescription

Tekstuele beschrijving van het openbaar vervoer alternatief.

Type: Verplicht Domein
MultilingualString Nee NVT

Element constructionWorkType

Beschrijving van het soort werkzaamheden.

Type: Verplicht Domein
ConstructionWorkTypeEnum Ja
blastingWork
constructionWork
demolitionWork
roadWideningWork

Datadiensten SB

Datadiensten AVG

Datadiensten TMIS

Datex-II