Specialisatie DisturbanceActivity (Verkeershinder door (ongeplande) gebeurtenis)

Specialisatie DisturbanceActivity (Verkeershinder door (ongeplande) gebeurtenis)

De specialisatie disturbanceActivityType valt onder de kapstok van Activity. Activity vormt de kapstok voor alle activiteiten en evenementen die van invloed zijn op de doorstroming van het verkeer. Het type DisturbanceActivity wordt gebruikt voor (ongeplande) verstorende gebeurtenissen die vaak een negatief karakter hebben. De structuur van deze specialisatie is als volgt:

../../../../_images/specialisatie_disturbanceactivity.png

In het verplichte element disturbanceActivityType wordt nader aangeduid van welke activiteit sprake is.

Een overzicht van elementen die in elke specialisatie van een situationRecord voorkomen is hier terug te vinden. In het geval van de specialisatie DisturbanceActivity worden deze elementen aangevuld met extra elementen van de specialisatie Activity en door een extra element van DisturbanceActivity zelf.

Extra element van de specialisatie Activity:

Element mobilityOfActivity

Dit element beschrijft middels het subelement mobilityType de mate waarin verschuiving of verplaatsing van de gebeurtenis verwacht kan worden.

Type: Verplicht Domein
NVT Nee NVT

Elementen

mobilityType

Extra element van de specialisatie AuthorityOperation:

Element disturbanceActivityType

In het verplichte element disturbanceActivityType wordt nader aangeduid van welke activiteit sprake is.

Type: Verplicht Domein
AccidentTypeEnum Ja
demonstration
evacuation
goSlowOperation
march
securityAlert
strike