Specialisatie ItineraryByIndexedLocations

Specialisatie ItineraryByIndexedLocations

Deze specialisatie wordt toegepast als de locatiebeschrijving bestaat uit twee of meer locaties die achter elkaar een route vormen. Daarnaast wordt dit type ook toegepast als beschrijving van een omleidingsroute. Het element groupOfLocations van type ItineraryByIndexedLocations bestaat uit twee of meer elementen locationContainedInItinerary:

../../../../_images/specialisatie_itinerarybyindexedlocations.png

Extra element voor de specialisatie ItineraryByIndexedLocations:

Element locationContainedInItinerary

Het element locationContainedInItinerary wordt gebruikt om een geordende lijst van locaties op te kunnen nemen. Het element locationContainedInItinerary wordt met het attribuut xsi-type gespecialiseerd naar een Point of een Linear. De ordering wordt vastgelegd met behulp van het verplichte attribuut index. Hierbij wordt begonnen met index waarde 0 waarna opvolgend doorgenummerd wordt.

Type: Verplicht Domein
NVT Ja NVT

Attributen

xsi:type

Type: Verplicht Domein
String Ja
Linear
Point

index

Een binnen de itinerary uniek en aaneengesloten volgnummer. Hierbij wordt begonnen met de waarde 0.

Type: Verplicht Domein
Integer Ja >=0

Voorbeeld:

<groupOfLocations xsi:type="ItineraryByIndexedLocations">
 <locationContainedInItinerary index="0">
  <location xsi:type="Linear">
   <supplementaryPositionalDescription>
    <affectedCarriagewayAndLanes>
     <carriageway>exitSlipRoad</carriageway>
    </affectedCarriagewayAndLanes>
    <affectedCarriagewayAndLanes>
     <carriageway>exitSlipRoad</carriageway>
    </affectedCarriagewayAndLanes>
   </supplementaryPositionalDescription>
   <alertCLinear xsi:type="AlertCMethod4Linear">
    <alertCLocationCountryCode>8</alertCLocationCountryCode>
    <alertCLocationTableNumber>5.12</alertCLocationTableNumber>
    <alertCLocationTableVersion>B</alertCLocationTableVersion>
    <alertCDirection>
     <alertCDirectionCoded>positive</alertCDirectionCoded>
    </alertCDirection>
    <alertCMethod4PrimaryPointLocation>
     <alertCLocation>
      <alertCLocationName>
       <values>
        <value lang="nl">Prins Alexander</value>
       </values>
      </alertCLocationName>
      <specificLocation>7630</specificLocation>
     </alertCLocation>
     <offsetDistance>
      <offsetDistance>0</offsetDistance>
     </offsetDistance>
    </alertCMethod4PrimaryPointLocation>
    <alertCMethod4SecondaryPointLocation>
     <alertCLocation>
      <alertCLocationName>
       <values>
        <value lang="nl">Prins Alexander</value>
       </values>
      </alertCLocationName>
      <specificLocation>7630</specificLocation>
     </alertCLocation>
     <offsetDistance>
      <offsetDistance>154</offsetDistance>
     </offsetDistance>
    </alertCMethod4SecondaryPointLocation>
   </alertCLinear>
   <linearExtension>
    <linearByCoordinatesExtension>
     <linearCoordinatesStartPoint>
      <pointCoordinates>
       <latitude>51.94629</latitude>
       <longitude>4.5323734</longitude>
      </pointCoordinates>
     </linearCoordinatesStartPoint>
     <linearCoordinatesEndPoint>
      <pointCoordinates>
       <latitude>51.94613</latitude>
       <longitude>4.5343137</longitude>
      </pointCoordinates>
     </linearCoordinatesEndPoint>
    </linearByCoordinatesExtension>
   </linearExtension>
  </location>
 </locationContainedInItinerary>
 <locationContainedInItinerary index="1">
  <location xsi:type="Point">
   <pointByCoordinates>
    <pointCoordinates>
     <latitude>51.94613</latitude>
     <longitude>4.534314</longitude>
    </pointCoordinates>
   </pointByCoordinates>
   <pointExtension>
    <pointExtension>
     <roadsideReferencePoint>
      <roadsideReferencePointIdentifier>PT_1</roadsideReferencePointIdentifier>
      <roadName>
       <values>
        <value lang="nl">Hoofdweg</value>
       </values>
      </roadName>
     </roadsideReferencePoint>
    </pointExtension>
   </pointExtension>
  </location>
 </locationContainedInItinerary>
 <locationContainedInItinerary index="2">
  <location xsi:type="Point">
   <pointByCoordinates>
    <pointCoordinates>
     <latitude>51.945263</latitude>
     <longitude>4.530171</longitude>
    </pointCoordinates>
   </pointByCoordinates>
   <pointExtension>
    <pointExtension>
     <roadsideReferencePoint>
      <roadsideReferencePointIdentifier>PT_2</roadsideReferencePointIdentifier>
      <roadName>
       <values>
        <value lang="nl">Hoofdweg</value>
       </values>
      </roadName>
     </roadsideReferencePoint>
    </pointExtension>
   </pointExtension>
  </location>
 </locationContainedInItinerary>
 <locationContainedInItinerary index="3">
  <location xsi:type="Linear">
   <supplementaryPositionalDescription>
    <affectedCarriagewayAndLanes>
     <carriageway>entrySlipRoad</carriageway>
    </affectedCarriagewayAndLanes>
   </supplementaryPositionalDescription>
   <alertCPoint xsi:type="AlertCMethod2Linear">
    <alertCLocationCountryCode>8</alertCLocationCountryCode>
    <alertCLocationTableNumber>5.12</alertCLocationTableNumber>
    <alertCLocationTableVersion>B</alertCLocationTableVersion>
    <alertCDirection>
     <alertCDirectionCoded>negative</alertCDirectionCoded>
    </alertCDirection>
    <alertCMethod2PrimaryLocation>
     <alertCLocation>
      <alertCLocationName>
       <values>
        <value lang="nl">Prins Alexander</value>
       </values>
      </alertCLocationName>
      <specificLocation>7630</specificLocation>
     </alertCLocation>
    </alertCMethod2PrimaryLocation>
    <alertCMethod2SecondaryLocation>
     <alertCLocation>
      <alertCLocationName>
       <values>
        <value lang="nl">Prins Alexander</value>
       </values>
      </alertCLocationName>
      <specificLocation>7630</specificLocation>
     </alertCLocation>
    </alertCMethod2SecondaryLocation>
   </alertCPoint>
  </location>
 </locationContainedInItinerary>
</groupOfLocations>