VILD

VILD

Inleiding

Om verkeersdeelnemers via de media te informeren over de actuele verkeerssituatie, dienen de informatieverstrekkers op de hoogte te zijn van de locatie van een gebeurtenis. Gegevens uit de verkeersinformatie Locatie Database (VILD) vormen de basis voor locatiebeschrijvingen van verkeersmeldingen over de belangrijkste verkeersaders in Nederland.

Kenmerken

VILD is een basisbestand met gedetailleerde locatiegegevens over de Nederlandse A- en N-wegen. De locatiebeschrijving volgt een CEN-standaard en bevat lijn-, punt- en gebiedsgegevens. In het basisbestand zijn dan ook herkenningspunten voor weggebruikers opgenomen zoals brugnamen, parkeerplaatsen, benzinestations, afritnummers, aansluitpunten en hectometrering. Al deze punten hebben ten behoeve van RDS/TMC-meldingen een unieke TMC-codering.

Toepassing

De database is speciaal opgezet door en voor het Verkeerscentrum Nederland (VCNL) ten behoeve van RDS/TMC-meldingen. Gebruikers van VILD zijn onder meer de KLPD, RWS, de ANWB en private service-providers voor verkeersmeldingen zoals de Verkeersinformatiedienst (VID).

Meer informatie

Meer informatie over VILD-locatiereferenties is te vinden op de NDW website te vinden bij het onderdeel technische documentatie technische documentatie. Tevens is er een voorbeeld beschikbaar voor de toepassing bij een puntlocatie op basis van VILD.