Voorbeeld toepassing specialisatie Point

Voorbeeld toepassing specialisatie Point

Deze specialisatie wordt toegepast als de locatiebeschrijving bestaat uit een enkel punt op de weg. In dit voorbeeld vinden bergingswerkzaamheden plaats op basis waarvan een andere route wordt geadviseerd.

../../../../_images/voorbeeld_punt_locatie.JPG

Het situationRecord heeft de specialisatie “ReroutingManagement”.

<situationRecord xsi:type="ReroutingManagement" id="NLRWS_NLSIT002155451_1" version="1">
  <situationRecordCreationTime>2017-05-17T14:08:00Z</situationRecordCreationTime>
  <situationRecordVersionTime>2017-05-17T14:08:28Z</situationRecordVersionTime>
  <probabilityOfOccurrence>certain</probabilityOfOccurrence>
  ..
</situationRecord>

De oorzaak betreft bergingswerkzaamheden.

<cause xsi:type="NonManagedCause">
 <causeDescription>
  <values>
   <value lang="nl">Bergingswerkzaamheden</value>
  </values>
 </causeDescription>
 <causeType>other</causeType>
</cause>

Aangegeven wordt dat verkeer richting Rotterdam het beste Roosendaal kan volgen (A59,A17,A59).

<generalPublicComment>
 <comment>
  <values>
   <value lang="nl">Verkeer richting Rotterdam volg Roosendaal (A58,A17,A59)</value>
  </values>
 </comment>
 <commentDateTime>2017-05-17T14:08:00Z</commentDateTime>
</generalPublicComment>

Vervolgens wordt de locatie op de volgende wijze aangegeven. Met het element locationForDisplay wordt het punt aangegeven op basis van coördinaten op basis van het WGS84 systeem. Dit zijn de coördinaten die gebruikt kunnen worden om het punt te visualiseren op een kaart.

<groupOfLocations xsi:type="Point">
 ..
 <locationForDisplay>
  <latitude>51.499283</latitude>
  <longitude>4.3152432</longitude>
 </locationForDisplay>
 ..
</groupOfLocations>

De specialisatie AlertCMethod4Point wordt gebruikt om op basis van VILD de puntlocatie te beschrijven. De VILD bestanden zijn hier te downloaden. Met een 8 wordt in het element alertCLocationCountryCode aangegeven dat het om Nederland gaat. Vervolgens wordt de VILD versie aangegeven in alertCLocationTableNumber en de subversie in het element alertCLocationTableVersion.

<alertCPoint xsi:type="AlertCMethod4Point">
 <alertCLocationCountryCode>8</alertCLocationCountryCode>
 <alertCLocationTableNumber>5.12</alertCLocationTableNumber>
 <alertCLocationTableVersion>B</alertCLocationTableVersion>
  ..
</alertCPoint>

Vervolgens wordt de alertCDirection aangegeven. In dit geval “positive”. Dit houdt in dat de rijrichting wordt aangegeven door het eerstvolgende punt in de VILD tabel ten opzichte van het aangegeven punt. Als de waarde “negative” is wordt de rijrichting aangegeven door het voorgaande punt in de VILD tabel.

<alertCDirection>
 <alertCDirectionCoded>positive</alertCDirectionCoded>
</alertCDirection>

Nadat de rijrichting is aangegeven wordt de specifieke locatie volgens VILD aangegeven. In dit geval staat in het subelement specificLocation de waarde “9115”. Als we 9115 opzoeken in de VILD-tabel zien we dat het gaat om het knooppunt Zoomland op de A4 met de A58 tussen hectometer 23,49 (start) en 23,41 (eind). Daarnaast wordt door het element offsetDistance de afstand (in stroomrichting) tussen de alertCLocation.specificLocation en de locatie uitgedrukt in meters. In dit geval is 0 ingegeven.

<alertCMethod4PrimaryPointLocation>
 <alertCLocation>
  <specificLocation>9115</specificLocation>
 </alertCLocation>
 <offsetDistance>
  <offsetDistance>0</offsetDistance>
 </offsetDistance>
</alertCMethod4PrimaryPointLocation>

Vervolgens worden de coördinaten van het punt gegeven doormiddel van het element pointByCoordinates.

<pointByCoordinates>
 <pointCoordinates>
  <latitude>51.499283</latitude>
  <longitude>4.3152432</longitude>
 </pointCoordinates>
 </pointByCoordinates>

De status van de SituationRecord wordt aangeduid met het element operatorActionStatus. In dit geval is de status “implemented” wat inhoud dat de SituationRecord een actieve status heeft. Met behulp van het element complianceOption wordt aangeven dat de situatie een advies is en geen verplicht karakter heeft.

<situationRecord xsi:type="ReroutingManagement" id="NLRWS_NLSIT002155451_1" version="1">
 ..
 <operatorActionStatus>implemented</operatorActionStatus>
 <complianceOption>advisory</complianceOption>
 ..
</situationRecord>

Met het element reroutingManagementType wordt vervolgens instructie ten aanzien van de omleiding gegeven. In dit geval wordt aangegeven dat het knooppunt kan worden gebruikt om de omleidingsroute te volgen.

<situationRecord xsi:type="ReroutingManagement" id="NLRWS_NLSIT002155451_1" version="1">
 ..
 <reroutingManagementType>useIntersectionOrJunction</reroutingManagementType>
 ..
</situationRecord>