Voorbeeld statuscyclus bij specialisatie OperatorAction

Voorbeeld statuscyclus bij specialisatie OperatorAction

Een SituationRecord van het type OperatorAction beschrijft een handeling (van 1 object en 1 statuscyclus) binnen het verloop van de gebeurtenis (situation). Een statuscyclus kan bestaan uit een herhaling van de logische cyclus van actieve status naar rust status. Deze perioden van actief worden van de statuswijziging wordt vastgelegd door twee of meer verschijningen van het attribuut validPeriod. Het element validity in een SituationRecord is bedoeld om de actieve periode van de handeling aan te geven.

De status van de handeling wordt binnen het SituationRecord aangeduid met behulp van het element operatorActionStatus:

status Waarde
Normale of rust status approved (Alleen als er sprake is van een aankondiging)
Overgang van rust naar actieve status beingImplemented
Actieve status implemented
Overgang van actieve naar rust status beingTerminatedb

De handeling kan vooraf worden aangekondigd door een SituationRecord met het element operatorActionStatus met de waarde “approved” en een starttijd in de toekomst. Het beëindigen van een SituationRecord geschiedt door het verzenden van een Situation met daarin de niet beëindigde SituationRecords. De ontvanger dient ervan uit te gaan dat het gerefereerde object weer zijn normale of ruststatus heeft. Hij dient het corresponderende tijdstip zelf vast te stellen op basis van het ontvangen bericht. Het beëindigen van een Situation geschiedt door het opnemen van een element lifeCycleManagement met als waarde “true” in het element end bij de laatste SituationRecord (of SituationRecords in geval er meerdere tegelijkertijd eindigen) die beëindigd worden. Onderstaande tabel beschrijft de inhoud van het SituationRecord en levensduur van de verschillende statussen gedurende het verloop van de status cyclus.

../../../../_images/voorbeeldstatuscyclusbijspecialisatieOperatorAction.jpg