Datadienst Brugopeningen

Datadienst Brugopeningen

Inleiding

Deze datadienst bevat real-time gegevens of een brug open of dicht gaat; op dit moment over een beperkt aantal bruggen van RWS, de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland en de gemeente Rotterdam. Tevens zullen alle ontsloten bruggen vanuit Blauwe Golf Verbindend (BGV) doorgegeven worden aan NDW.

In totaal zijn dit meer dan 80 bruggen (mei 2017). Klik hier voor een csv bestand met deze bruggen en coördinaten en isrs-code. Vanuit het project BGV worden steeds meer bruggen ontsloten. De planning is dat eind 2017 ruim 180 bruggen zijn ontsloten waarvan 80 in het RVM netwerk liggen.

In deze toelichting op de datadienst wordt de structuur en inhoud beschreven en waar nodig ter verduidelijking aangevuld met voorbeelden.

Uitwisseling van de gegevens

Brugopeningen behoren tot de situatieberichten. De situatieberichten worden in het geval van brugopeningen gevormd door de statussen van objecten. De brugopeningen worden uitgewisseld op basis van DATEX II, de Europese standaard voor de vastlegging en uitwisseling van verkeersgegevens. Hiervoor wordt het DATEX II class D2LogicalModel gebruikt. Voor de datadienst brugopeningen is zowel Push= (het aanleverende systeem initieert de verzending van gegevens) als een Pull (het afnemende systeem initieert de verzending) mechanisme beschikbaar. Meer informatie over systeeminterfaces en het DATEX II class D2LogicalModel is in het Nederlands profiel Datex II terug te vinden. Uitlevering van de informatie van Brugopeningen vindt plaats op basis van de situationPublication uit de Datex II standaard.

De datadienst wordt als open data beschikbaar gesteld via opendata.ndw.nu als brugopeningen.xml.gz.

Structuur en inhoud van de datadienst

In de eerste elementen wordt vooral generieke informatie gegeven over de gebeurtenis. Daarnaast bestaat een gebeurtenis (situation) uit één of meerdere situationRecord elementen bestaan. Binnen de datadienst brugopeningen wordt in de praktijk echter één situationrecord aan één situation gerelateerd. Het situationRecord geeft aan dat er sprake is van een brugopening.

Voor brugopeningen wordt de beschrijving van een dynamische verkeerssituatie gebruikt (GeneralNetworkManagement). Deze zogenaamde specialisatie bestaat uit een aantal generieke en specifieke elementen die bij deze specialisatie beschreven worden.

Interpretatie

Om een situatie met betrekking tot een brugopening te kunnen interpreteren is hiervoor een extra pagina met uitleg opgenomen.

Ga naar de interpretatie brugopening .