Inleiding Situatieberichten

Inleiding Situatieberichten

Inleiding

Het informatieproduct Situatieberichten bevat gegevens van de actuele status van de wegen zoals die door de NDW partners aangeleverd en vervolgens door NDW verwerkt en doorgestuurd worden. NDW levert de volgende Situatieberichten:

De aanwezigheid van de verschillende situatieberichten verschilt per NDW partner. Van de Rijkswegen zijn de meeste situatieberichten beschikbaar. Van de overige NDW partners zijn de actuele en geplande werkzaamheden en evenementen grotendeels beschikbaar. De locatie referentie van dit informatieproduct is, waar mogelijk, gebaseerd op VILD. Daar waar er geen VILD-locatie aanwezig is, is de locatiebepaling gebaseerd op x,y coördinaten, eventueel aangevuld met straatnaam. Het gebruik van OpenLR loatiereferentie is op dit moment nog optioneel.

Gegevensuitwisseling en DATEX II

Situatieberichten worden uitgewisseld op basis van DATEX II, de Europese standaard voor de vastlegging en uitwisseling van verkeersgegevens. Hiervoor wordt het DATEX II class D2LogicalModel gebruikt. Voor de AVG datadiensten is zowel Push (het aanleverende systeem initieert de verzending van gegevens) als een Pull (het afnemende systeem initieert de verzending) mechanisme beschikbaar. Meer informatie over systeeminterfaces en het DATEX II class D2LogicalModel is in het Nederlands profiel Datex II terug te vinden. Elke uitwisseling geschiedt met een top-element d2LogicalModel dat gebaseerd is op de class D2LogicalModel. De over te dragen situatieberichten worden gemodelleerd middels een specialisatie van de class PayloadPublication onder d2LogicalModel.

Voor Situatieberichten wordt in de Datex II structuur de specialisatie situationPublication (xsi=type) van de payloadPublication gebruikt. Een situationPublication is een publicatie van één of meerdere situaties met betrekkingtot een (aantal) locatie(s).

../../_images/specialisatie_situationpublication.png

Een datadienst levert gegegevens over situaties op de weg en acties of aanwijzingen van de wegbeheerder. Met een element situation wordt een situatie op de weg, een groep van logisch bij elkaar horende situaties, of een objectstatus (van bijvoorbeeld bruggen of spitsstroken) beschreven. Dit kan zowel actueel als gepland zijn (dit komt voor alleen bij brugopeningen, wegwerkzaamheden en evenementen)

Voor meer informatie over de elementen binnen een situation, ga naar situation . Daarnaast bestaat een situation uit één of meerdere elementen van het type situationRecord. Voor elk onderdeel bevat de situation een situationRecord afgeleide specialisatie. Voor de verschillende soorten ‘onderdelen’ bestaan verschillende specialisaties en subspecialisaties. Deze worden binnen situationRecord verder uitgewerkt.