Datadienst Pech en ongevallen

Datadienst Pech en ongevallen

Inleiding

Berichten over stilstaande voertuigen op de weg die van belang zijn voor incident management. De informatie komt van verzekeraars en bergers.

In deze toelichting op de datadienst wordt de structuur en inhoud beschreven en waar nodig ter verduidelijking aangevuld met voorbeelden.

Uitwisseling van de gegevens

Pech en Ongevallen behoren tot de situatieberichten. De situatieberichten worden in het geval van Pech en Ongevallen gevormd door de situatie op de weg.De datadienst pech en ongevallen wordt uitgewisseld op basis van DATEX II, de Europese standaard voor de vastlegging en uitwisseling van verkeersgegevens. Hiervoor wordt het DATEX II class D2LogicalModel gebruikt. Voor de datadienst verkeersberichten is zowel Push= (het aanleverende systeem initieert de verzending van gegevens) als een Pull (het afnemende systeem initieert de verzending) mechanisme beschikbaar. Meer informatie over systeeminterfaces en het DATEX II class D2LogicalModel is in het Nederlands profiel Datex II terug te vinden. Uitlevering van de informatie van Pech en ongevallen vindt plaats op basis van de situationPublication uit de Datex II standaard.

De datadienst wordt als open data beschikbaar gesteld via opendata.ndw.nu als incidents.xml.gz.

Structuur en Inhoud van de datadienst

Een situation bestaat uit één of meerdere situationRecord elementen. Binnen de datadienst pech en ongevallen wordt in de praktijk echter één situationrecord aan één situation gerelateerd.

Een situationRecord betreft dus of een ongeval of een pechgeval

Onderwerp Datex II benaming
Verkeershinder door een voertuig op de weg VehicleObstruction
Ongeval situaties Accident

Specifieke voorbeelden

Om een situatie met betrekking tot een pech- en ongevallen te kunnen interpreten is hiervoor een extra voorbeeld opgenomen.

Ga naar voorbeeld interpretatie pech- en ongevallen.