Specialisatie VehicleObstruction (Verkeershinder door een voertuig op de weg)

Specialisatie VehicleObstruction (Verkeershinder door een voertuig op de weg)

De specialisatie VehicleObstruction valt onder de kapstok van Obstruction. Obstruction vormt de kapstok voor gebeurtenissen waarbij het verkeer wordt gehinderd door een vorm van blokkade. Het type VehicleObstruction wordt gebruikt voor gebeurtenissen waarbij (schade aan) een voertuig een blokkade vormt die het verkeer hindert. Naast de elementen uit Obstruction bevat het het verplichte element vehicleObstructionType:

../../../../_images/specialisatie_vehicleobstruction.png

Een overzicht van elementen die in elke specialisatie van een situationRecord voorkomen is hier terug te vinden. In het geval van de specialisatie VehicleObstruction worden deze elementen aangevuld met extra elementen van de specialisatie Obstruction en door een extra element van VehicleObstruction zelf.

Extra element van de specialisatie Obstruction:

Element mobilityOfObstruction

Dit verplichte element beschrijft de mate waarin verschuiving of verplaatsing van de blokkade te verwachten is. Het element bevat een subelement: mobilityType.

Verplicht: Ja

Elementen

Element mobilityType

Indicatie van mate waarin verschuiving of verplaatsing van de gebeurtenis te verwachten is.

Type: Verplicht Domein
MobilityEnum Nee
mobile
stationary
unknown

Extra element van de specialisatie VehicleObstruction:

Element vehicleObstructionType

Beschrijving van de blokkade: aard en/of, staat en/of, type en/of omvang.

Type: Verplicht Domein
VehicleObstructionTypeEnum Ja
abandonedVehicle
brokenDownBus
brokenDownHeavyLorry
brokenDownVehicle
convoy
emergencyVehicle
overheightVehicle
prohibitedVehicleOnTheRoadway
slowVehicle
snowplough
unlitVehicleOnTheRoad
vehicleOnFire
vehicleCarryingHazardousMaterials
vehicleOnWrongCarriageway
vehicleStuckUnderBridge
vehicleWithOverwideLoad
other