Datadienst Veiligheidsgerelateerde berichten

Datadienst Veiligheidsgerelateerde berichten

Inleiding

Dit is een samengestelde dienst die bestaat uit een selectie van de datadienst verkeersberichten en pech- en ongevallenberichten die direct van invloed zijn op de veiligheid. De datadienst heeft alleen betrekking op Rijkswegen. Deze berichten worden ook in het kader van EU-verordeningen over ITS/wegverkeersinformatiediensten voor veiligheidsberichten doorgegeven.

In deze toelichting op de datadienst wordt de structuur en inhoud beschreven en waar nodig ter verduidelijking aangevuld met voorbeelden.

Uitwisseling van de gegevens

Veiligheidsgerelateerde berichten behoren tot de situatieberichten. De situatieberichten worden in het geval van Veiligheidsgerelateerde berichten gevormd door de situatie op de weg. De gegevens rond veiligheidsgerelateerde berichten wordt uitgewisseld op basis van DATEX II, de Europese standaard voor de vastlegging en uitwisseling van verkeersgegevens. Hiervoor wordt het DATEX II class D2LogicalModel gebruikt. Voor de datadienst verkeersberichten is zowel Push= (het aanleverende systeem initieert de verzending van gegevens) als een Pull (het afnemende systeem initieert de verzending) mechanisme beschikbaar. Meer informatie over systeeminterfaces en het DATEX II class D2LogicalModel is in het Nederlands profiel Datex II terug te vinden. Uitlevering van de informatie van de datadienst veiligheidsgerelateerde berichten vindt plaats op basis van de situationPublication uit de Datex II standaard.

De datadienst wordt als open data beschikbaar gesteld via opendata.ndw.nu als srti.xml.gz.

Structuur en Inhoud van de datadienst

Een situation bestaat uit één of meerdere situationRecord elementen. Binnen de datadienst veiligheids berichten kunnen dus meerdere situationrecords aan één situation gerelateerd worden.

Een situationRecord voor deze datadienst kan betrekking hebben op één van de onderstaande onderwerpen:

Onderwerp Datex II benaming
Snelheidsbeperkingen SpeedManagement
Beperkingen of openstellingen van rijstroken of banen RoadOrCarriagewayOrLaneManagement
Instructies aan de weggebruiker GeneralInstructionOrMessageToRoadUsers
Beschrijving van dynamische verkeerssituaties GeneralNetworkManagement
Beschrijving van omleidingen ReroutingManagement
Benodigde of gegeven hulp langs de weg gegeven RoadSideAssistance
Afwijkend verkeer AbnormalTraffic
Ongeval situaties Accident
Beïnvloeding rijomstandigheden vn het wegdek door het weer WeatherRelatedRoadConditions
Beïnvloeding rijomstandigheden door toestand wegdek NonWeatherRelatedRoadConditions
Rijomstandigeheden bemoeilijkt door weerstomstandigheden PoorEnvironmentConditions
Verkeershinder door dieren op de weg AnimalPresenceObstruction
Verkeershinder op de weg GeneralObstruction
Verkeershinder door beschadiging infrastructuur InfrastructureDamageObstruction
Verkeershinder door een voertuig op de weg VehicleObstruction
Verkeershinder door invloed van de natuur EnvironmentalObstruction
Verkeershinder door activiteit Politie AuthorityOperation
Verkeerhinder door defect verkeersgerelateerd systeem EquipmentOrSystemFault