Specialisatie AbnormalTraffic (File)

Specialisatie AbnormalTraffic (File)

Het type AbnormalTraffic is afgeleid van TrafficElement en wordt gebruikt voor het beschrijven van een verkeersbeeld drukker dan normaal, zoals bij een file.

Binnen de datadienst Verkeersberichten is dit de meest voorkomende specialisatie. Naast de basis elementen van SituationRecord wordt aanvullende informatie over het afwijkende verkeersbeeld in de extra elementen opgenomen. De structuur is als volgt (overgenomen elementen van TrafficElement verkort weergegeven):

../../../../_images/specialisatie_abnormaltraffic.png

Een overzicht van elementen die in elke specialisatie van een situationRecord voorkomen is hier terug te vinden. In het geval van de specialisatie AbnormalTraffic worden deze elementen aangevuld met een aantal extra elementen van deze specialisatie.

Extra elementen voor de specialisatie AbnormalTraffic:

Element abnormalTrafficType

Dit element beschrijft de zwaarte van de file en wordt opgenomen indien er een file beschreven wordt.

Type: Verplicht Domein
AbnormalTrafficTypeEnum Nee
stationaryTraffic
queuingTraffic
slowTraffic
unspecifiedAbnormalTraffic

Element queueLength

Dit element beschrijft de lengte van de file (of het afwijkende verkeersbeeld), en dient verplicht opgenomen te worden als er een file beschreven wordt en dus het element abnormalTrafficType is opgenomen.

Type: Verplicht Domein
MetresAsNonNegativeInteger Nee (verplicht als een file wordt beschreven) >=0

Element relativeTrafficFlow

Dit element beschrijft een afwijkend verkeersbeeld, maar nog geen file. Dit element wordt opgenomen als deze situatie zich voordoet.

Type: Verplicht Domein
AbnormalTrafficTypeEnum Nee
trafficVeryMuchHeavierThanNormal
trafficHeavierThanNormal
trafficFlowNormal
trafficLighterThanNormal
trafficVeryMuchLighterThanNormal

Element trafficFlowCharacteristics

Dit element beschrijft de doorstroming van het verkeer, en wordt enkel opgenomen als er sprake is van geblokkeerd verkeer.

Type: Verplicht Domein
TrafficFlowCharacteristicsEnum Ja trafficBlocked

Element traffictrendType

Beschrijving van een trend in de wijziging van het verkeersbeeld.

Type: Verplicht Domein
TrafficTrendTypeEnum Nee
trafficBuildingUp
trafficEasing
trafficStable