Specialisatie AnimalPresenceObstruction (Verkeershinder door dieren op de weg)

Specialisatie AnimalPresenceObstruction (Verkeershinder door dieren op de weg)

De specialisatie AnimalPresenceObstruction valt onder de kapstok van Obstruction. Obstruction vormt de kapstok voor gebeurtenissen waarbij het verkeer wordt gehinderd door een vorm van blokkade. Bij AnimalPresenceObstruction gaat het om gebeurtenissen waarbij een blokkade van één of meerdere dieren het verkeer hindert. Naast de elementen uit Obstruction bevat het het verplichte element animalPresenceType en het optionele element alive:

../../../../_images/specialisatie_animalpresenceobstruction.png

Een overzicht van elementen die in elke specialisatie van een situationRecord voorkomen is hier terug te vinden. In het geval van de specialisatie AnimalPresenceObstruction worden deze elementen aangevuld met extra elementen van de specialisatie Obstruction en door de elementen van AnimalPresenceObstruction zelf.

Extra element van de specialisatie Obstruction:

Element mobilityOfObstruction

Dit verplichte element beschrijft de mate waarin verschuiving of verplaatsing van de blokkade te verwachten is. Het element bevat een subelement: mobilityType.

Verplicht: Ja

Elementen

Element mobilityType

Indicatie van mate waarin verschuiving of verplaatsing van de gebeurtenis te verwachten is.

Type: Verplicht Domein
MobilityEnum Nee
mobile
stationary
unknown

Extra elementen van de specialisatie AnimalPresenceObstruction:

Element alive

Met dit element wordt aangegeven of de dieren in leven zijn.

Type: Boolean
Verplicht: Nee
Domein: true, fale

Voorbeeld

true

Element animalPresenceType

Beschrijving van de het soort blokkade waarbij dieren betrokken zijn.

Type: Verplicht Domein
AnimalPresenceTypeEnum Ja
animalsOnTheRoad
herdOfAnimalsOnTheRoad
largeAnimalsOnTheRoad

Datadiensten SB

Datadiensten AVG

Datadiensten TMIS

Datex-II