Specialisatie EnvironmentalObstruction (Verkeershinder door invloed van de natuur)

Specialisatie EnvironmentalObstruction (Verkeershinder door invloed van de natuur)

De specialisatie EnvironmentalObstruction valt onder de kapstok van Obstruction. Obstruction vormt de kapstok voor gebeurtenissen waarbij het verkeer wordt gehinderd door een vorm van blokkade. Het type EnvironmentalObstruction wordt gebruikt voor gebeurtenissen waarbij door invloed van de natuur een blokkade is gevormd die het verkeer hindert. Naast de elementen uit Obstruction bevat het het verplichte element environmentalObstructionType:

../../../../_images/specialisatie_environmentalobstruction.png

Een overzicht van elementen die in elke specialisatie van een situationRecord voorkomen is hier terug te vinden. In het geval van de specialisatie EnvironmentalObstruction worden deze elementen aangevuld met extra elementen van de specialisatie Obstruction en door de elementen van EnvironmentalObstruction zelf.

Extra element van de specialisatie Obstruction:

Element mobilityOfObstruction

Dit verplichte element beschrijft de mate waarin verschuiving of verplaatsing van de blokkade te verwachten is. Het element bevat een subelement: mobilityType.

Verplicht: Ja

Elementen

Element mobilityType

Indicatie van mate waarin verschuiving of verplaatsing van de gebeurtenis te verwachten is.

Type: Verplicht Domein
MobilityEnum Nee
mobile
stationary
unknown

Extra elementen van de specialisatie EnvironmentalObstruction:

The environmentalObstructionType element

Description of the type of blockage that a natural phenomenon has caused.

Type: Required Domain
EnvironmentalObstructionTypeEnum No
earthquakeDamage
fallenTrees
fallingIce
flashFloods
flooding
forestFire
grassFire
landslips
mudSlide
seriousFire
sewerOverflow
smokeOrFumes
stormDamage
other

Datadiensten SB

Datadiensten AVG

Datadiensten TMIS

Datex-II