Specialisatie EquipmentOrSystemFault (Verkeershinder door defect of niet goed werkend verkeersgerelateerd systeem)

Specialisatie EquipmentOrSystemFault (Verkeershinder door defect of niet goed werkend verkeersgerelateerd systeem)

De specialisatie EquipmentOrSystemFault kan direct gebruikt worden. Deze specialisatie wordt gebruikt voor gebeurtenissen waarbij door een fout in een verkeer gerelateerd systeem, zoals een stoplicht, niet juist functioneert. Naast de elementen van SituationRecord bevat het de verplichte elementen waarmee de fout wordt beschreven: equipmentOrSystemFaultType en faultyEquipmentOrSystemType:

../../../../_images/specialisatie_equipmentorsystemfault.png

Een overzicht van elementen die in elke specialisatie van een situationRecord voorkomen is hier terug te vinden. In het geval van de specialisatie EquipmentOrSystemFault worden deze elementen aangevuld met een extra element.

Extra elementen van de specialisatie EquipmentOrSystemFault:

Element equipmentOrSystemFaultType

Beschrijving van de status van het systeem.

Type: Verplicht Domein
EquipmentOrSystemFaultTypeEnum Ja
notWorking
outOfService
workingIncorrectly

Element faultyEquipmentOrSystemType

Beschrijving van het systeem dat niet juist functioneert.

Type: Verplicht Domein
EquipmentOrSystemTypeEnum Ja
automatedTollSystem
emergencyRoadsideTelephones
laneControlSigns
levelCrossing
matrixSigns
rampControls
streetLighting
tollGates
trafficLightSets
trafficSignals
tunnelLights
tunnelVentilation
variableMessageSigns
other