Specialisatie InfrastructureDamageObstruction (Verkeershinder door beschadiging infrastructuur)

Specialisatie InfrastructureDamageObstruction (Verkeershinder door beschadiging infrastructuur)

De specialisatie InfrastructureDamageObstruction valt onder de kapstok van Obstruction. Obstruction vormt de kapstok voor gebeurtenissen waarbij het verkeer wordt gehinderd door een vorm van blokkade. Het type InfrastructureDamageObstruction wordt gebruikt voor gebeurtenissen waarbij schade aan de infrastructuur in, op of boven het wegdek een blokkade vormt die het verkeer hindert. Naast de elementen uit Obstruction bevat het het verplichte element infrastructureDamageType:

../../../../_images/specialisatie_infrastructuredamageobstruction.png

Een overzicht van elementen die in elke specialisatie van een situationRecord voorkomen is hier terug te vinden. In het geval van de specialisatie InfrastructureDamageObstruction worden deze elementen aangevuld met een extra element van de specialisatie Obstruction en door de elementen van InfrastructureDamageObstruction zelf.

Extra element van de specialisatie Obstruction:

Element mobilityOfObstruction

Dit verplichte element beschrijft de mate waarin verschuiving of verplaatsing van de blokkade te verwachten is. Het element bevat een subelement: mobilityType.

Verplicht: Ja

Elementen

Element mobilityType

Indicatie van mate waarin verschuiving of verplaatsing van de gebeurtenis te verwachten is.

Type: Verplicht Domein
MobilityEnum Nee
mobile
stationary
unknown

Extra element van de specialisatie InfrastructureDamageObstruction:

Element infrastructureDamageType

Beschrijving van de het soort blokkade door infrastructurele schade.

Type: Verplicht Domein
EnvironmentalObstructionTypeEnum Ja
burstPipe
burstWaterMain
collapsedSewer
damagedBridge
damagedCrashBarrier
damagedGantry
damagedRoadSurface
damagedTunnel
damagedViaduct
fallenPowerCables
gasLeak
weakBridge
other