Specialisatie PoorEnvironmentConditions (Rijomstandigheden bemoeilijkt door weersomstandigheden)

Specialisatie PoorEnvironmentConditions (Rijomstandigheden bemoeilijkt door weersomstandigheden)

Het type PoorEnvironmentConditions wordt gebruikt bij gebeurtenissen waarbij rijomstandigheden bemoeilijkt worden door weersomstandigheden. Hierbij is er (nog) geen sprake van aantasting van en/of schade aan het wegdek. Denk hierbij aan hevige regen, hevige rukwinden, etc.. Naast de elementen uit de specialisatie Conditions bevat het het verplichte element poorEnvironmentType (dat meer dan één keer kan voorkomen) en het onder omstandigheden verplichte element visibility:

../../../../_images/specialisatie_poorenvironmentconditions.png

Een overzicht van elementen die in elke specialisatie van een situationRecord voorkomen is hier terug te vinden. In het geval van de specialisatie PoorEnvironmentConditions worden deze elementen aangevuld met een extra element van de specialisatie Conditions en door de elementen van PoorEnvironmentConditions zelf.

Specifieke elementen voor deze specialisatie

Element drivingConditionsType

Algemene beschrijving van de rijcondities.

Type: Verplicht Domein
DrivingConditionsTypeEnum Ja
impossible
hazardous
normal
passableWithCare
veryHazardous
winterConditions
other

Element poorEnvironmentType

Dit element beschrijft het type weeromstandigheden. Het element komt tenminste een keer voor, maar kan vaker opgenomen worden om de weeromstandigheden zo goed mogelijk te beschrijven.

Type: Verplicht Domein
PoorEnvironmentTypeEnum Ja
blizzard
blowingDust
crosswinds
damagingHail
denseFog
extremeHeat
fog
frost
gales
gustyWinds
hail
heavyFrost
heavyRain
heavySnowfall
hurricaneForceWinds
lowSunGlare
patchyFog
rain
sandstorms
severeExhaustPollution
severeSmog
showers
sleet
smogAlert
smokeHazard
snowfall
sprayHazard
strongGustsOfWind
strongWinds
swarmsOfInsects
temperatureFalling
thunderstorms
tornadoes
veryStrongGustsOfWind
visibilityReduced
whiteout
winterStorm

Element visibility

Dit element is niet verplicht, tenzij het element poorEnvironmentType de waarde “fog” heeft en dus een mistsituatie beschrijft. Dit element bevat een subelement minimumVisibilityDistance waarin het zicht in meters wordt weergegeven.

Type: Verplicht Domein
NVT Nee* NVT
  • Alleen verplicht als poorEnvironmentType de waarde “fog” heeft

Subelementen

Element minimumVisibilityDistance

Het zicht van weggebruikers in meters.

Type: Verplicht Domein
MetresAsNonNegativeInteger Ja >=0

Voorbeeld

50