Specialisatie RoadSideAssistance (Beschrijving van benodigde of gegeven hulp langs de weg gegeven)

Specialisatie RoadSideAssistance (Beschrijving van benodigde of gegeven hulp langs de weg gegeven)

Het type RoadsideAssitance is een afgeleide van OperatorAction. Met dit type wordt een beschrijving van benodigde of gegeven hulp langs de weg gegeven. Dit type heeft één verplicht element: roadsideAssistanceType.

../../../../_images/specialisatie_roadsideassistance.png

Een overzicht van elementen die in elke specialisatie van een situationRecord voorkomen is hier terug te vinden. In het geval van de specialisatie RoadsideAssistance worden deze elementen aangevuld met de elementen van de specialisatie OperatorAction en RoadsideAssistance zelf.

Specifieke elementen voor deze specialisatie

Element operatorActionStatus

Het element operatorActionStatus wordt gebruikt om de status aan te geven van een operator gestuurde dynamische verkeerssituatie. Het betreft een statusaanduiding bij informatie over objecten.

Door op de volgende link te klikken kan een voorbeeld van het gebruik worden bekeken.

Type: Verplicht Domein
OperatorActionStatusEnum Ja
requested
approved
beingImplemented
implemented
beingTerminated

Element roadsideAssistanceType

Geeft de aard van de benodigde of gegeven hulp langs de weg aan.

Type: Verplicht Domein
RoadsideAssistanceTypeEnum Ja
airAmbulance
busPassengerAssistance
emergencyServices
firstAid
foodDelivery
helicopterRescue
vehicleRepair
vehicleRecovery
other