Datadienst Verkeersberichten

Datadienst Verkeersberichten

Inleiding

De datadienst Verkeersberichten behoort tot de productgroep situatieberichten. Deze dienst is een belangrijke gegevensbron voor de huidige verkeersinformatie. De datadienst bevat berichten over files, spookrijders, afsluitingen, omleidingen en weersomstandigheden op hoofdwegen net (HWN) en gedeeltelijk onderliggend wegennet (OWN). Deze berichten worden in de verkeerscentrales opgesteld. De gegevens worden gevalideerd door het Verkeerscentrum Nederland (VCNL). VCNL is, als onderdeel van Rijkswaterstaat, verantwoordelijk voor de verkeersinformatie en het landelijk verkeersmanagement. Hierbij streeft VCNL naar uniform en gebruikersgericht verkeersmanagement in Nederland. Verkeersberichten (file en afsluitingsberichten) worden geleverd met locatie informatie, lengte van de problematiek en een oorzaak.

In deze toelichting op de datadienst wordt de structuur en inhoud beschreven en waar nodig wordt de beschrijving ter verduidelijking aangevuld met een voorbeeld.

Uitwisseling van de gegevens

Verkeersberichten behoren tot de situatieberichten. De situatieberichten worden in het geval van Verkeersberichten gevormd door de situatie op de weg. De Verkeersberichten worden uitgewisseld op basis van DATEX II, de Europese standaard voor de vastlegging en uitwisseling van verkeersgegevens. Hiervoor wordt het DATEX II class D2LogicalModel gebruikt. Voor de datadienst verkeersberichten is zowel Push= (het aanleverende systeem initieert de verzending van gegevens) als een Pull (het afnemende systeem initieert de verzending) mechanisme beschikbaar. Meer informatie over systeeminterfaces en het DATEX II class D2LogicalModel is in het Nederlands profiel Datex II terug te vinden. Uitlevering van de informatie van Verkeersberichten vindt plaats op basis van de situationPublication uit de Datex II standaard.

De datadienst wordt als open data beschikbaar gesteld via opendata.ndw.nu als gebeurtenisinfo.xml.

Structuur en Inhoud van de datadienst

Het bovenstaande wordt in Datex II in situations beschreven. Er zijn drie soorten specialisaties van situations binnen de datadienst Verkeersberichten:

  1. Acties of aanwijzingen van de wegbeheerder (operatorAction)
  2. Gegegevens over situaties op de weg (trafficElement)
  3. Niet weggerelateerde informatie (nonRoadEventInformation)

De verdere uitwerking vind in Datex II plaats in situationRecords. Wat betreft acties of aanwijzing van de wegbeheerder gebeurt dit als volgt.

Acties of aanwijzingen van de wegbeheerder (operatoraction)

Onderwerp Datex II benaming
Snelheidsbeperkingen SpeedManagement
Beperkingen of openstellingen van rijstroken of banen RoadOrCarriagewayOrLaneManagement
Instructies aan de weggebruiker GeneralInstructionOrMessageToRoadUsers
Beschrijving van dynamische verkeerssituaties GeneralNetworkManagement
Beschrijving van omleidingen ReroutingManagement
Benodigde of gegeven hulp langs de weg gegeven RoadSideAssistance
Spoedwerkzaamheden MaintenanceWorks

Gegegevens over situaties op de weg (trafficElement)

Onderwerp Datex II benaming
File AbnormalTraffic
Ongeval situaties Accident
Beïnvloeding rijomstandigheden van het wegdek door het weer WeatherRelatedRoadConditions
Beïnvloeding rijomstandigheden door toestand wegdek NonWeatherRelatedRoadConditions
Rijomstandigheden bemoeilijkt door weerstomstandigheden PoorEnvironmentConditions
Verkeershinder door dieren op de weg AnimalPresenceObstruction
Verkeershinder op de weg GeneralObstruction
Verkeershinder door beschadiging infrastructuur InfrastructureDamageObstruction
Verkeershinder door een voertuig op de weg VehicleObstruction
Verkeershinder door invloed van de natuur EnvironmentalObstruction
Verkeershinder door activiteit Politie AuthorityOperation
Verkeershinder door (gepland) evenement PublicEvent
Verkeershinder door (ongeplande) gebeurtenis DisturbanceActivity
Verkeerhinder door defect verkeersgerelateerd systeem EquipmentOrSystemFault

Niet weggerelateerde informatie (nonRoadEventInformation)

Onderwerp Datex II benaming
Beschikbaarheid van OV en informatie vertrektijden TransitInformation
Verstoring van een service langs de weg RoadSideServiceDisruption
Status van één of meer parkeergelegenheden CarParks

Specifieke voorbeelden

Van een aantal specifieke situaties en/of de invulling van elementen, die relevant zijn voor deze datadienst, zijn voorbeelden toegevoegd.

Ga naar voorbeeld toepassing puntlocatie op basis van VILD.

Ga naar voorbeeld gebruik element impact icm subelementen.

Ga naar voorbeeld statuscyclus bij specialisatie OperatorAction.

Datadiensten SB

Datadiensten AVG

Datadiensten TMIS

Datex-II