Specialisatie Accident (Ongeval situaties)

Specialisatie Accident (Ongeval situaties)

Het type Accident wordt gebruikt voor het beschrijven van situaties bij ongevallen. Naast de basis elementen van een situationRecord bevat deze specialisatie het verplichte element accidentType en het optionele element vehicleInvolved:

../../../../_images/specialisatie_accident.png

Een overzicht van elementen die in elke specialisatie van een situationRecord voorkomen is hier terug te vinden. In het geval van de specialisatie Accident worden deze elementen aangevuld met een aantal extra elementen van deze specialisatie.

Extra elementen voor de specialisatie Accident:

Element accidentType

Dit element beschrijft het type ongeval. Het element komt ten minste een keer voor, maar kan vaker worden opgenomen om het ongeval zo goed mogelijk te beschrijven.

Type: Verplicht Domein
AccidentTypeEnum Ja
accident
accidentInvolvingBicycles
accidentInvolvingBuses
accidentInvolvingHazardousMaterials
accidentInvolvingHeavyLorries
accidentInvolvingMassTransitVehicle
accidentInvolvingMopeds
accidentInvolvingMotorcycles
accidentInvolvingRadioactiveMaterial
accidentInvolvingTrain
chemicalSpillageAccident
collision
collisionWithAnimal
collisionWithObstruction
collisionWithPerson
earlierAccident
fuelSpillageAccident
jackknifedArticulatedLorry
jackknifedCaravan
jackknifedTrailer
multipleVehicleCollision
multivehicleAccident
oilSpillageAccident
overturnedHeavyLorry
overturnedTrailer
overturnedVehicle
seriousAccident
vehicleOffRoad
vehicleSpunAround
other

Element vehicleInvolved

In dit element wordt de daadwerkelijke additionele informatie opgenomen. Hier zal dus geen informatie opgenomen worden die ook in andere elementen opgenomen is. Het gaat dus om tekstuele informatie over het situatieonderdeel dat niet elders kan worden gecodeerd.

Type: Verplicht Domein
NVT Nee NVT

Element hazardousGoodsAssociatedWithVehicle

Dit element wordt enkel gebruikt als er sprake is van een ongeval waarbij (gevaarlijke) chemicaliën betrokken zijn. Een beschrijving van het soort chemicaliën wordt opgenomen in het subelement chemicalName.

Subelement chemicalName

Type: Verplicht Domein
MultilingualString Ja nvt

Datadiensten SB

Datadiensten AVG

Datadiensten TMIS

Datex-II