Specialisatie CarParks (Status van één of meer parkeergelegenheden)

Specialisatie CarParks (Status van één of meer parkeergelegenheden)

De specialisatie CarParks valt onder de kapstok van NonRoadEventInformation. Deze specialisatie wordt gebruikt als kapstok voor alle niet weggerelateerde informatie en bevat zelf geen specifieke elementen buiten de standaard elementen van een situationRecord. De specialisatie CarParks beschrijft de status van één of meer parkeergelegenheden. Naast de elementen uit NonRoadEventInformation bevat de specialisatie de verplichte elementen carParkIdentity en carParkStatus om zowel de parkeergelegenheid te beschrijven als de status ervan:

../../../../_images/specialisatie_carparks.png

Een overzicht van elementen die in elke specialisatie van een situationRecord voorkomen is hier terug te vinden. In het geval van de specialisatie CarPark worden deze elementen aangevuld met extra elementen:

Extra elementen van de specialisatie CarPark:

Element carParkIdentity

De identificatie van één of meer parkeergelegenheden.

Type: Verplicht Domein
String Ja NVT

Element carParkStatus

Dit element geeft de status van de parkeergelegenheden weer die in het element carParkIdentity beschreven worden.

Type: Verplicht Domein
CarParkStatusEnum Ja
carParkClosed
allCarParksFull
carParkFacilityFaulty
carParkFull
carParkStatusUnknown
enoughSpacesAvailable
multiStoryCarParksFull
noMoreParkingSpacesAvailable
noParkAndRideInformation
noParkingAllowed
noParkingInformationAvailable
normalParkingRestrictionsLifted
onlyAFewSpacesAvailable
parkAndRideServiceNotOperating
parkAndRideServiceOperating
specialParkingRestrictionsInForce

Datadiensten SB

Datadiensten AVG

Datadiensten TMIS

Datex-II