Specialisatie GeneralObstruction (Verkeershinder op de weg)

Specialisatie GeneralObstruction (Verkeershinder op de weg)

De specialisatie GeneralObstruction valt onder de kapstok van Obstruction. Obstruction vormt de kapstok voor gebeurtenissen waarbij het verkeer wordt gehinderd door een vorm van blokkade. Het type GeneralObstruction wordt gebruikt voor gebeurtenissen waarbij een blokkade het verkeer hindert. Naast de elementen uit Obstruction bevat het één of meer keer het verplichte element obstructionType:

../../../../_images/specialisatie_generalobstruction.png

Een overzicht van elementen die in elke specialisatie van een situationRecord voorkomen is hier terug te vinden. In het geval van de specialisatie GeneralObstruction worden deze elementen aangevuld met een extra element van de specialisatie Obstruction en door de elementen van GeneralObstruction zelf.

Extra element van de specialisatie Obstruction:

Element mobilityOfObstruction

Dit verplichte element beschrijft de mate waarin verschuiving of verplaatsing van de blokkade te verwachten is. Het element bevat een subelement: mobilityType.

Verplicht: Ja

Elementen

Element mobilityType

Indicatie van mate waarin verschuiving of verplaatsing van de gebeurtenis te verwachten is.

Type: Verplicht Domein
MobilityEnum Nee
mobile
stationary
unknown

Extra element van de specialisatie GeneralObstruction:

Element obstructionType

Beschrijving van het soort blokkade.

Type: Verplicht Domein
EnvironmentalObstructionTypeEnum Ja
airCrash
clearanceWork
cyclistsOnRoadway
debris
explosion
explosionHazard
highSpeedChase
houseFire
industrialAccident
objectOnTheRoad
objectsFallingFromMovingVehicle
peopleOnRoadway
railCrash
recklessDriver
rescueAndRecoveryWork
severeFrostDamagedRoadway
shedLoad
spillageOccurringFromMovingVehicle
spillageOnTheRoad
unprotectedAccidentArea
other

Datadiensten SB

Datadiensten AVG

Datadiensten TMIS

Datex-II