Specialisatie NonWeatherRelatedRoadConditions (Beïnvloeding rijomstandigheden door de toestand wegdek)

Specialisatie NonWeatherRelatedRoadConditions (Beïnvloeding rijomstandigheden door de toestand wegdek)

De specialisatie NonWeatherRelatedRoadConditions wordt gebruikt voor gebeurtenissen waarbij rijomstandigheden worden beïnvloed door de toestand van het wegdek. Denk hierbij aan olie of bladeren op de weg. Naast de elementen uit Conditions bevat het verplichte element nonWeatherRelatedRoadConditionType (dat meer dan één keer kan voorkomen):

../../../../_images/specialisatie_nonweatherrelatedroadconditions.png

Een overzicht van elementen die in elke specialisatie van een situationRecord voorkomen is hier terug te vinden. In het geval van de specialisatie NonWeatherRelatedRoadConditions worden deze elementen aangevuld met een extra element van de specialisatie Conditions en door de elementen van NonWeatherRelatedRoadConditions zelf.

Specifieke elementen voor deze specialisatie

Element drivingConditionsType

Algemene beschrijving van de rijcondities.

Type: Verplicht Domein
DrivingConditionsTypeEnum Ja
impossible
hazardous
normal
passableWithCare
veryHazardous
winterConditions
other

Element nonWeatherRelatedRoadConditionType

Dit element beschrijft de toestand van het wegdek. Het element komt ten minste een keer voor, maar kan vaker zijn opgenomen om het de toestand van het wegdek zo goed mogelijk te beschrijven.

Type: Verplicht Domein
NonWeatherRelatedRoadConditionTypeEnum Ja
dieselOnRoad
leavesOnRoad
looseChippings
looseSandOnRoad
mudOnRoad
oilOnRoad
petrolOnRoad

Datadiensten SB

Datadiensten AVG

Datadiensten TMIS

Datex-II