Specialisatie OperatorAction

Specialisatie OperatorAction

Het (niet direct bruikbare) type OperatorAction wordt gebruikt om gebeurtenissen te beschrijven die voortkomen uit handelingen van (of namens) de wegbeheerder. Daarbij valt te denken aan: het openen/sluiten van spitsstroken, het openen/sluiten van bruggen, wegwerkzaamheden, omleidingen, etc.

../../../../_images/specialisatie_operatoraction.png

Het type OperatorAction is afgeleid van SituationRecord en introduceert daarnaast een nieuw verplicht element operatorActionStatus.

Element operatorActionStatus

Het element operatorActionStatus wordt gebruikt om de status aan te geven van een operator gestuurde dynamische verkeerssituatie. Het betreft een statusaanduiding bij informatie over objecten.

Door op de volgende link te klikken kan een voorbeeld van het gebruik worden bekeken.

Type: Verplicht Domein
OperatorActionStatusEnum Ja
requested
approved
beingImplemented
implemented
beingTerminated