Specialisatie ReroutingManagement (Beschrijving van omleidingen)

Specialisatie ReroutingManagement (Beschrijving van omleidingen)

Het type ReroutingManagement is afgeleid van NetworkManagement en wordt gebruikt voor het beschrijven van omleidingen. Naast de basis elementen van een SituationRecord, specifieke elementen van OperatorAction (operatorActionStatus) en NetworkManagement (applicableForTrafficDirection, complianceOption en forVehicleWithCharacteristicsOf) wordt aanvullende informatie over de omleiding in een viertal extra data-elementen opgenomen.

De structuur is als volgt (overgenomen elementen van NetworkManagement verkort weergegeven):

../../../../_images/specialisatie_reroutingmanagement.png

Ten minste één element reroutingManagementType dient te worden opgenomen. Daarnaast geldt dat aanvullende informatie opgenomen kan worden in de elementen reroutingItineraryDescription, alternativeRoute (mag meerdere keren opgenomen worden).

Een overzicht van elementen die in elke specialisatie van een situationRecord voorkomen is hier terug te vinden. In het geval van de specialisatie ReroutingManagement worden deze elementen aangevuld met de elementen van de specialisatie OperatorAction, NetworkManagement en ReroutingManagement zelf.

Specifieke elementen voor deze specialisatie

Element operatorActionStatus

Het element operatorActionStatus wordt gebruikt om de status aan te geven van een operator gestuurde dynamische verkeerssituatie. Het betreft een statusaanduiding bij informatie over objecten.

Door op de volgende link te klikken kan een voorbeeld van het gebruik worden bekeken.

Type: Verplicht Domein
OperatorActionStatusEnum Ja
requested
approved
beingImplemented
implemented
beingTerminated

Element complianceOption

Geeft aan of de beschreven situatie een advies of een verplichting betreft.

Type: Verplicht Domein
ComplianceOptionEnum Ja
advisory
mandatory

Element forVehiclesWithCharacteristicsOf

Het optionele element forVehiclesWithCharacteristicsOf wordt gebruikt om aan te geven voor welke specifieke voertuigen betreffende verkeersmaatregel geldt. Het element kan meerdere keren voorkomen.

De structuur van forVehiclesWithCharacteristicsOf is als volgt:

../../../../_images/element_forvehicleswithcharacteristicsof.png

Subelementen forVehiclesWithCharacteristicsOf

Element fuelType

Het type brandstof dat het voertuig gebruikt.

Type: Verplicht Domein
fuelTypeEnum Nee
battery
biodiesel
diesel
dieselBatteryHybrid
ethanol
hydrogen
liquidGas
lpg
methane
petrol
petrolBatteryHybrid
Element loadType

Het type lading van het betreffende voertuig.

Type: Verplicht Domein
loadTypeEnum Nee
abnormalLoad
chemicals
combustibleMaterials
corrosiveMaterials
empty
explosiveMaterials
fuel
hazardousMaterials
liquid
livestock
oil
petrol
radioactiveMaterials
toxicMaterials
other
Element vehicleType

Dit element wordt gebruikt om het voertuigtype te beschrijven.

Type: Verplicht Domein
VehicleTypeEnum Nee
agriculturalVehicle
bicycle
bus
carWithTrailer
constructionOrMaintenanceVehicle
lorry
moped
motorcycle
motorscooter
van
Element vehicleUsage

Typering van het gebruik van een voertuig.

Type: Verplicht Domein
VehicleUsageEnum Nee
emergencyServices
military
patrol
recoveryServices
roadMaintenanceOrConstruction
Element heightCharacteristic

Dit element bestaat zelf uit twee verplichte subelementen: comparisonOperator en vehicleHeight en wordt gebruikt om de voertuighoogte aan te geven.

Type: Verplicht Domein
NVT Nee NVT

Voorbeeld

<forVehiclesWithCharacteristicsOf>
 <heightCharacteristic>
  <comparisonOperator>greaterThan</comparisonOperator>
  <vehicleHeight>4.5</vehicleHeight>
 </heightCharacteristic>
</forVehiclesWithCharacteristicsOf>
Subelementen van heightCharacteristic
Element comparisonOperator

De operator die gebruikt wordt in het vergelijken van de voertuighoogte en/of gewicht en/of breedte.

Type: Verplicht Domein
ComparisonOperatorEnum Ja
equalTo
greaterThan
greaterThanOrEqualTo
lessThan
lessThanOrEqualTo
Element vehicleHeight

Met dit element wordt de hoogte van het voertuig in meters aangegeven.

Type: Verplicht Domein
MetresAsFloat Ja >= 0
Element grossWeightCharacteristic

Dit element bestaat zelf uit twee verplichte subelementen: comparisonOperator en grossVehicleWeight. De elementen worden gebruikt om het gewicht van het voertuig aan te geven.

Type: Verplicht Domein
NVT Nee NVT

Voorbeeld

<forVehiclesWithCharacteristicsOf>
 <heightCharacteristic>
  <comparisonOperator>greaterThan</comparisonOperator>
  <grossVehicleWeight>3.5</grossVehicleWeight>
 </heightCharacteristic>
</forVehiclesWithCharacteristicsOf>
Subelementen voor grossWeightCharacteristic
Element comparisonOperator

De operator die gebruikt wordt in het vergelijken van de voertuighoogte en/of gewicht en/of breedte.

Type: Verplicht Domein
ComparisonOperatorEnum Ja
equalTo
greaterThan
greaterThanOrEqualTo
lessThan
lessThanOrEqualTo
Element grossVehicleWeight

Met dit element wordt het gewicht van het voertuig in tonnen aangegeven.

Type: Verplicht Domein
Tonnes Ja >= 0
Element widthCharacteristic

Dit element bestaat zelf uit twee verplichte subelementen: comparisonOperator en vehicleWidth. De elementen worden gebruikt om de voertuigbreedte aan te geven.

Type: Verplicht Domein
NVT Nee NVT

Voorbeeld

<forVehiclesWithCharacteristicsOf>
 <heightCharacteristic>
  <comparisonOperator>greaterThan</comparisonOperator>
  <vehicleWidth>3.5</vehicleWidth>
 </heightCharacteristic>
</forVehiclesWithCharacteristicsOf>
Subelementen voor widthCharacteristic
Element comparisonOperator

De operator die gebruikt wordt in het vergelijken van de voertuighoogte en/of gewicht en/of breedte.

Type: Verplicht Domein
ComparisonOperatorEnum Ja
equalTo
greaterThan
greaterThanOrEqualTo
lessThan
lessThanOrEqualTo
Element vehicleWidth

Met dit element wordt de breedte van het voertuig in meters aangegeven.

Type: Verplicht Domein
MetresAsFloat Ja >= 0

Element applicableForTrafficDirection

Het element applicableForTrafficDirection wordt gebruikt om de rijrichting van het verkeer aan te geven waarop de handeling van de wegbeheerder betrekking op heeft. Het element wordt alleen gebruikt bij records waar de locatiereferentie wordt gedaan op basis van RoadsideReferencePoints of openLR.

Type: Verplicht Domein
DirectionEnum Nee bothWays

Element reroutingManagementType

Instructie met betrekking tot het volgen van een specifieke omleiding.

Type: Verplicht Domein
AuthorityOperationTypeEnum Nee
followDiversionSigns
followLocalDiversion
followSpecialMarkers
useEntry
useExit
useIntersectionOrJunction

Element reroutingItineraryDescription

Dit element wordt gebruikt om een aanvullende tekstuele beschrijving te geven van de omleiding.

Notitie

De inhoud van reroutingItineraryDescription zal een tekstuele representatie van de omleiding te bevatten, die zonder verdere bewerking door de afnemer van het systeem als tekst gepresenteerd kan worden aan eindgebruikers. Deze kan bestaan uit een opsomming van routeinstructies op niet stedelijke wegen (op de kruising met de Nxx richting Apendorp, bij knooppunt BBB de A2 richting Amsterdam) en op stedelijke wegen een opsomming van de straatnamen waaruit de omleiding bestaat, eventueel voorafgegaan door een bestemming (omleiding via de kerkstraat, dorpsstraat en lindelaan).

Type: Verplicht Domein
MultilingualString Nee NVT

Element signedRerouting

In geval er een beborde omleiding is ingesteld is reroutingManagementType gevuld met de waarde followDiversionSigns. In dit geval wordt tevens signedRerouting opgenomen met de waarde ‘true’. De identificatie van de route die gevolgd moet worden, wordt aan het element reroutingItineraryDescription toegevoegd.

Type: Verplicht Domein
Boolean Nee | true

Element AlternativeRoute

Het element alternativeRoute wordt gebruikt om de omleidingroute te beschrijven. Dit element is qua vulling gelijk aan groupOfLocations van het xsi-type: ItineraryByIndexedLocations .

Datadiensten SB

Datadiensten AVG

Datadiensten TMIS

Datex-II