Specialisatie RoadSideServiceDisruption (Verstoring van een service langs de weg)

Specialisatie RoadSideServiceDisruption (Verstoring van een service langs de weg)

De specialisatie RoadSideServiceDisruption valt onder de kapstok van NonRoadEventInformation. Deze specialisatie wordt gebruikt als kapstok voor alle niet weggerelateerde informatie en bevat zelf geen specifieke elementen buiten de standaard elementen van een situationRecord. De specialisatie RoadsideServiceDisruption beschrijft een verstoring van een service langs de weg, zoals een gesloten tankstation. Naast de elementen uit NonRoadEventInformation bevat de specialisatie het verplichte element roadsideServiceDisruptionType:

../../../../_images/specialisatie_roadsideservicedisruption.png

Een overzicht van elementen die in elke specialisatie van een situationRecord voorkomen is hier terug te vinden. In het geval van de specialisatie RoadSideServiceDisruption worden deze elementen aangevuld met een extra element:

Extra element van de specialisatie RoadSideServiceDisruption:

Element roadsideServiceDisruptionType

Het type service langs de weg dat verstoord is.

Type: Verplicht Domein
RoadsideServiceDisruptionTypeEnum Ja
barClosed
dieselShortage
fuelShortage
lpgShortage
methaneShortage
noDieselForHeavyVehicles
noDieselForLightVehicles
noPublicTelephones
noToiletFacilities
noVehicleRepairFacilities
petrolShortage
restAreaBusy
restAreaClosed
restAreaOvercrowdedDriveToAnotherRestArea
serviceAreaBusy
serviceAreaClosed
serviceAreaFuelStationClosed
serviceAreaOvercrowdedDriveToAnotherServiceArea
serviceAreaRestaurantClosed
someCommercialServicesClosed
waterShortage

Datadiensten SB

Datadiensten AVG

Datadiensten TMIS

Datex-II